Wikileaks: bondgenoot van journalisten

donderdag 9 december 2010

Thomas Bruning, algemeen secretaris Nederlandse Vereniging van Journalisten: ‘Sinds we een week geleden begonnen zijn om de aanvallen op klokkenluidersite Wikileaks scherp te veroordelen, volgen we de ontwikkelingen op de voet. De NVJ vindt dat wat er nu gebeurt veel groter is dan alleen een incident: het onder druk zetten van Wikileaks raakt het wezen van de journalistiek.’

Van oudsher zijn klokkenluiders samen met journalisten van cruciaal belang voor het naar bovenhalen en openbaar maken van misstanden. In deze digitale tijden is de voor veel klokkenluiders zo belangrijke anonimiteit een zwak punt, denk aan het aftappen van journalisten, het opvragen van telefoon- en mailverkeer, juist ook bij journalisten. Wikileaks heeft nu juist een manier ontwikkeld waardoor iedereen op veilige wijze misstanden naar buiten kan brengen.

Wikileaks en diens voorman, Julian Assange liggen zwaar onder vuur. Assange wordt als terroristisch wild opgejaagd en het voortbestaan van de site Wikileaks wordt ernstig bedreigd. De vrijheid van meningsuiting wordt aangevallen, de servers waarop Wikileaks draaien worden onder druk gezet, maar ook andere partijen wijken voor de druk vanuit de overheid. Zo maakten Paypal en creditmaatschappijen eerder deze week bekend elke betaling aan WikiLeaks te zullen blokkeren. Die aanvallen zijn ook charges tegen de journalistiek. Het is gemakkelijker om Wikileaks aan te vallen dan de gerenommeerde, internationale kranten, zoals The New York Times en Le Monde waarmee Wikileaks samenwerkt. Maar in feite is het signaal hetzelfde. Het is niet aan overheden en bedrijven om nieuwskanalen af te sluiten. In een rechtstaat zou daar altijd een onafhankelijke rechterlijke toetsing aan vooraf moeten gaan en dat lijkt nu volledig uit beeld.

Wikileaks onderkent ook de verantwoordelijkheid, die het publiceren van mogelijk privacy- of veiligheidsgevoelige informatie met zich meebrengt. Door hun internationale samenwerking met grote nieuwsmedia wordt gelekt materiaal getoetst op privacy- en veiligheidsaspecten en van duiding voorzien.
Ik beschouw Wikileaks als een belangrijke bondgenoot van journalisten en een onmisbare aanwinst in het goed functioneren van de media. Die verdient alle steun, die we ze kunnen geven!

Onze afkeuring en ons verzet richt zich op internationaal niveau, via de International Federation of Journalism (IFJ) en op nationaal niveau, waar we de politiek willen bewegen om een tegengeluid te laten horen. Daarom steunen we de petitie Rutte, red Wikileaks van Joop.nl.’