Wil jij met het bestuur van PNO Media meedenken over pensioen?

woensdag 17 juni 2020

In 2020 organiseert Pensioenfonds PNO Media verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO). NVJ-leden die zijn aangesloten bij PNO Media kunnen zich namens de NVJ kandidaat stellen. Als lid van het VO vertegenwoordig je de deelnemers en gepensioneerden van PNO Media. Je denkt met het bestuur mee over pensioen.

De komende periode staat er veel te gebeuren op het gebied van pensioen. Als lid van het VO adviseer je het bestuur bij de besluiten die zij neemt. Bijvoorbeeld over de premie, de communicatie met de deelnemer, het beleggingsbeleid of het beleid rond kortingen en indexatie. Daarnaast leer je veel over hoe pensioen in Nederland is geregeld en hoe een pensioenfonds wordt bestuurd.

Leden worden door het pensioenfonds opgeleid

Om het onderwerp pensioen als VO-lid te kunnen begrijpen, wordt enige deskundigheid verwacht. Je hoeft echter niet van alle onderwerpen evenveel af te weten. De een heeft meer kennis van de financiële aspecten van pensioen, de ander heeft meer affiniteit met communicatie. Leden van het VO worden door het pensioenfonds opgeleid.

Het huidige VO vergadert ongeveer tien keer per jaar en heeft (ad-hoc) commissies die onderwerpen voorbereiden. Het nieuw te vormen VO kan natuurlijk opnieuw zijn werkwijze bezien en hierover nieuwe afspraken maken. Ook het doornemen en bestuderen van de informatie die het VO ontvangt kost tijd. Per vergadering ontvang je hiervoor een vaste vergoeding, plus reiskostenvergoeding.

Zo stel je je kandidaat

Wil jij veel leren over pensioen? Kun je uit de voeten met lijvige dossiers en de vereiste tijd opbrengen? Stel je dan kandidaat vóór 29 juni a.s.. Stuur hiervoor een mail aan vereniging@nvj.nl met als onderwerp “kandidaatstelling deelnemersraad PNO media” gericht aan het bestuur van de NVJ.

In de mail verzoeken we je om personalia op te geven en de verklaring dat jij je kandidaat stelt namens de NVJ [pdf] mee te sturen. Na 29 juni zal het bestuur van de NVJ de definitieve kandidatenlijst vaststellen. Begin september starten de verkiezingen en deze eindigen 1 oktober.

Meer weten, neem per mail contact op met Jochem Dijckmeester via jdijckmeester@nvj.nl of kijk op de website van PNO Media