De Winter weigert bronnen bekend te maken

dinsdag 5 maart 2013

ICT-journalist Brenno de Winter is door het Team High Tech Crime (THTC) van de Nationale Politie gevraagd te verschijnen als getuige bij een verhoor over de hack bij het Groene Hart Ziekenhuis. De Winter volgt die zaak, waarbij in 2012 oude medische dossiers op een publiek toegankelijke en slecht beveiligde server stonden. De Winter laat weten te vechten voor zijn bronnen. Ook de NVJ vindt dat De Winter in zijn recht staat en er verstandig aan doet om de verhooroproep te weigeren.

Een ethische hacker brak in om het lek aan te tonen. De Winter heeft informatie over de hacker en volgens hem wil THTC die informatie hebben. Op GeenStijl is een transcript te vinden over het telefoongesprek tussen THTC en de Winter. Na beraad met de NVJ, de hoofdredactie van NU.nl, zijn advocaat en GeenStijl laat De Winter in een mail weten te blijven vechten voor zijn bronnen. Ook wijst hij er nog fijntjes op dat THTC heeft nagelaten hem te wijzen op het feit dat hij niet verplicht is mee te werken aan het onderzoek.

De NVJ is van mening dat De Winter in zijn recht staat en er verstandig aan doet om de verhooroproep te weigeren. “De oproep vanuit de politie geeft er blijk van dat politie en OM nog altijd geen flauw benul heeft hoe het zit met bronbescherming voor journalisten. De NVJ zal opheldering vragen bij het college van Procureurs Generaal, omdat het in onze optiek niet de bedoeling kan zijn dat de politie voor een dergelijk klein vergrijp journalisten als getuigen gaat oproepen, en daarmee probeert hen onder druk te zetten om bronneninformatie prijs te geven. Dit is een slecht signaal, waaruit blijkt dat politie en justitie weinig waarde toekennen aan een Europees vastgelegd recht van journalisten”, aldus de NVJ.

Inmiddels heeft het college van Procureurs Generaal de NVJ laten weten dat het verhoor niet bedoeld is om de bron te achterhalen, omdat de verdachte al in beeld was. De redenen waarom er toch een oproep is gedaan, konden niet worden genoemd. Volgens de NVJ is een dergelijk verhoor hoe dan ook bedoeld om journalistiek vertrouwelijk verkregen broninformatie boven water te krijgen en is het er de zaak niet naar om dit zware middel in te zetten. Het college zal nu het initiatief nemen om een gesprek te organiseren met de NVJ over deze en andere voorbeelden van te ver gaand gedrag van politie en OM.

De NVJ wacht nog altijd op het reeds maanden geleden toegezegde nieuwe wetsvoorstel inzake bronbescherming voor journalisten van staatssecretaris Teeven.

Inmiddels heeft Henk Krol van 50Plus Kamervragen gesteld over de kwestie.