Witboek uitgereikt bij jaarvergadering Nederlands Uitgeversverbond

dinsdag 20 juni 2017

De NVJ verraste maandag de Nederlandse uitgevers bij aanvang van de jaarvergadering van Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) om aandacht te vragen voor de omstandigheden waaronder freelancers en redacties hun werk moeten doen. Tientallen witboeken werden uitgedeeld aan bestuurders, ceo's en managers van uitgeefbedrijven.

Frits Campagne (links) in gesprek met NVJ-secretaris Thomas Bruning en NVJ-bestuurslid Frans Pasma (rechts) (foto Martine Krekelaar) 

Dat de NVJ campagne voert voor een betere beloning voor journalisten en genoeg tijd om kwaliteit te leveren, is bij de top van de Nederlandse uitgevers niet onopgemerkt gebleven. Ofwel de uitgevers hadden over het witboek gehoord, ofwel het witboek was al grondig bestudeerd. Uit de reacties bleek onder andere dat een aantal uitgevers de zorgen over de regiojournalistiek en fatsoenlijke betaling van freelancers eveneens deelt.

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ: ‘Met hen gaan we graag het gesprek aan naar een gezonde situatie, want wij willen dat de uitgevers samen verantwoordelijkheid nemen door alle journalisten fatsoenlijk te belonen en de journalistieke slagkracht overeind te houden.’

Terwijl de kwaliteit van het journalistieke vak steeds belangrijker wordt, worden journalisten geconfronteerd met krimpende redacties, oplopende werkdruk en afbraaktarieven voor freelancers. Bruning: ‘Van 13 cent per woord of 10 euro per foto kun je niet rondkomen en ook geen professionele kwaliteit verwachten. Onafhankelijke en betrouwbare journalistiek is broodnodig. Het is hoog tijd dat uitgevers weer investeren in de makers, zeker daar waar goede rendementen worden gehaald.’   

Het onderwerp stond ook op de NUV-jaarvergadering op de agenda. Frits Campagne, voorzitter van de raad van bestuur van De Persgroep: ‘Als beschuldigingen richting uitgevers worden geuit, moeten wij ons afvragen of we hier een eigen verdediging tegenover moeten zetten. Wij vinden dat freelancers voor een nieuwsorganisatie ongelooflijk belangrijk zijn. De uitgevers hebben een verantwoordelijkheid, we moeten goed voor hen zorgen. Ik denk dat we dat grosso modo doen en jullie zeggen van niet.’

Bruning: 'Dat is ook de reden dat we in discussie met elkaar moeten gaan en dat er een redelijk uurtarief wordt betaald dat in verhouding staat met de professionaliteit van de journalist.'

Witboek Journalistiek heeft een Prijs

De NVJ vraagt in het witboek, dat werd uitgereikt aan de uitgevers, aandacht voor het belang van professionele journalistiek. (Foto)journalisten voeren actie voor tijd en geld voor verdieping. Download hier het witboek Journalistiek heeft een prijs of ga naar onze actiepagina www.journalistiekheefteenprijs.nl