Word actief binnen de NVJ

donderdag 17 september 2015

Kennelijk heb ik iets met verenigingen. Want na een tijd slapend lid te zijn geweest, word ik steeds weer actief in zo’n club. Doorgaans omdat er altijd wel iemand is die ruikt dat je geen ‘nee’ kunt zeggen, maar soms ook helemaal op eigen initiatief. Zo gaat het al jaren en het maakt niet uit hoe prestigieus, ambitieus of professioneel zo’n vereniging is. Op een dag zit ik er tot mijn nek toe in. Of het nou de jachthondenvereniging of de NVJ betreft; kennelijk is de neiging me ergens mee te bemoeien sterker dan de ratio die waarschuwt dat actief zijn in een vereniging veel tijd kost en doorgaans een hoop gedoe oplevert.

Het is de charme en tegelijkertijd de makke van verenigingen; wie actief wordt, doet dat meestal op vrijwilligersbasis en vanuit een verbondenheid met de betreffende club. Verenigingen zíjn van hun leden en dat geeft net even een andere dynamiek dan die bijvoorbeeld in een bedrijf rondwaart. Nergens zoveel passie als in een vereniging en dus nergens zoveel intern geneuzel. Het omgekeerd evenredige is ook waar; nergens zoveel mooie momenten. Wat dat betreft lijkt het de liefde wel.

Op de eerste algemene ledenvergadering van de NVJ in juni, sprak ik al over een vereniging in transitie. Want de NVJ is naar de mening van het huidige bestuur te lang in de ban geweest van interne beslommeringen. Niet tegenstaande het feit dat er keihard gewerkt werd (en wordt) en mooie resultaten werden behaald. Feit blijft dat bij ons aantreden, meer leden de vereniging verlieten dan erbij kwamen. En dan komt het moment waarop je je moet afvragen of je dan wel altijd de goede dingen doet.

Onder het motto Elk lid en elke stem telt zet het bestuur sterk in op luisteren naar de leden. De onder het vorige bestuur al ingezette weg richting verdergaande democratisering van de NVJ, wordt door dit bestuur dus verder bewandeld. Onderweg komen we uiteraard de nodige hindernissen en valkuilen tegen. Om die te nemen dan wel te omzeilen, is het noodzakelijk dat het bestuur en de sectiebesturen zich onderweg vergezeld weten van leden. Frisse leden, dwarse leden, journalisten die zich laten horen, die de verschillende besturen bij de tijd houden en als navigator optreden als de ‘verkeerde’ afslag genomen dreigt te worden.

Daarom de oproep om ook actief te worden binnen de NVJ. Diverse sectiebesturen kunnen versterking gebruiken. Het is een goed moment om in te stappen en mede richting te geven aan veranderingen die dringend gewenst zijn. De tekenen zijn goed; meer leden meldden zich op de ALV dan eerder bij de Verenigingsraad, drie keer zoveel leden stemden mee over de nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf dan bij de laatste peiling én voorzichtig trekken de ledenaantallen aan. Wat mij betreft is de tijd van verregaande bevoogding voorbij, maar dat maakt een vereniging als de NVJ niet overbodig. Tegen het licht van de huidige en razendsnelle ontwikkelingen in ons vak, is juist het tegendeel waar.