Word bestuurslid Sectie Dagblad

dinsdag 13 december 2016

Laatste kans! Je aanmelden kan tot 11 januari. Reageer als je Dagblad journalistiek een warm hart toedraagt!  Het bestuur van de NVJ sectie Dagblad zoekt 4 enthousiaste bestuursleden die zich inzetten voor de belangen van dagbladjournalisten. Als bestuurslid vertegenwoordig je ruim 1.600 NVJ-leden die in vast dienstverband werken bij een landelijk of regionaal dagblad.

Wat doet de sectie Dagblad?

Samen met de andere bestuursleden vertegenwoordig je de belangen van dagbladjournalisten in de breedste zin van het woord. Daarbij gaat het om vakinhoud en arbeidsvoorwaarden. De sectie organiseert vakinhoudelijke bijeenkomsten voor sectieleden en levert input voor de cao onderhandelingen voor de cao voor het uitgeverijbedrijf. Onze sectiebestuursleden staan in nauw contact met leden van de redactiecommissies en redactieraden bij de dagbladen.

Profielschets nieuwe bestuursleden

  • Je hebt een aantoonbare betrokkenheid bij de dagbladuitgeverijen, dit geldt zowel voor journalisten met een vast dienstverband als freelancers die grotendeels binnen de dagbladsector werkzaam zijn
  • Je bent op de hoogte van journalistieke ontwikkelingen bij de dagbladuitgeverijen
  • Je bent bereid mee te denken over goede arbeidsvoorwaarden voor dagbladjournalisten
  • Je hebt oog voor actuele vraagstukken op redacties
  • Je onderhoudt goede contacten met de groep journalisten die je vertegenwoordigt
  • Je bent bereid om ongeveer 1 uur per week te besteden aan je werkzaamheden als bestuurslid
  • Je bent gemiddeld 8 tot 10 keer per jaar aanwezig tijdens vergaderingen
  • Je bent gemiddeld 3 keer per jaar aanwezig bij NVJ-activiteiten, zoals de algemene ledenvergadering of een vakinhoudelijke conferentie. 

Het dagbladbestuur biedt

Als nieuw bestuurslid kom je in een bestuur met gedreven dagbladjournalisten die allen van uit hun eigen visie meewerken aan het collectieve belang. Je bouwt een journalistiek netwerk op dat verder gaat dan je eigen bedrijf of platform. Als dit je aanspreekt en je wilt ook je bestuurlijke vaardigheden ontwikkelen dan zien we je reactie graag tegemoet:

Kandidaat stellen

We ontvangen graag voor 11 januari 2017 een korte motivatie, cv, LinkedIn link en een portretfoto die we allen eventueel online mogen publiceren: bij meer dan 4 kandidaten worden namelijk verkiezingen georganiseerd. Mail je gegevens naar Thomas Bruning (Secretaris Dagblad Ad Interim), tbruning@nvj.nl. Heb je eerst nog vragen, neem dan contact op met Thomas via 06 20495245 of met Marten de Jongh, voorzitter sectiebestuur Dagblad, via 06 23227278.