Zaak na zaak komt voorbij

maandag 3 augustus 2020

De zomervakantie is begonnen, maar bij de NVF is daar maar weinig van te merken. Zaak na zaak komt voorbij. Waar zijn we mee bezig op dit moment? Ik pak er even een paar uit. 

De tien minuten ingevoerde vertraging van automatische alarmeringen zijn door de politie bevestigd. Dit druist in tegen de afspraken die eerder zijn gemaakt met onder andere de minister van Justitie en Veiligheid. En wij vinden het een onacceptabele maatregel. Daarover gaan we nu in gesprek op het hoogste niveau bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

NVF-bestuurslid Roel Dijkstra heeft met zijn advocate Kitty van Boven een epistel over de inbreuken op auteursrechten opgesteld. Deze brief gaat, door NVF ondersteund, richting de de rechterlijke macht en de minister.

Jacob Melissen heeft fijntjes op Horses.nl aangegeven dat de accreditatie bij de DOE, Dutch Open Eventing, gepaard zou gaan met aanleveren van alle beelden voor de organisatie… gratis. Ons NVF-bestuurslid Paul Teixeira kon, omdat hij thuis aan het werk was, meteen actie ondernemen en heeft, net als de NSP, protest aangetekend. De KNHS nam direct afstand van de eis van deze DOE organisatie. De NVF heeft telefonisch contact opgenomen met de woordvoerder van de bewuste organisatie. Zij heeft uiteindelijk de gewraakte bepaling uit het persaccreditatie-formulier gehaald. Volgens haar ging het om een misverstand: de gratis beelden-bepaling zou alleen voor hobbyfotografen gelden. Hoe het ook zij: persfotografen zijn gewoon welkom. Zonder verplichte afdracht van beelden.

Door corona gaan de voetbalclubs allemaal eigen interpretaties op de RIVM-voorschriften “verzinnen”. Bij een oefenwedstrijd tussen Groningen en Heracles is het aantal professionele fotojournalisten gelimiteerd. Proshots wil twee fotografen sturen om aan elke kant iemand te hebben voor de voetbalplaatjes. Er wordt er maar aan één toestemming gegeven. Het hebben van een NSP-kaart lijkt bij de clubs geen rol te spelen. Fotojournalisten moeten gewoon hun professie kunnen beoefenen. Dus hiervoor zoeken we een oplossing.

Bij het ANP-HH is de samengevoegde beeldbank een feit. Ik kreeg al een mailtje dat het model-release beleid gaat veranderen. Een beeld in de database van ANP is pas model released als de fotograaf daarvoor schriftelijk toestemming heeft gekregen. 

Er zijn ook zaken die langere adem vereisen. De FJHEP-actie die we voeren heeft een andere vorm gekregen. In de luwte zijn we bezig, samen met de zelfstandigen van de NVJ, om de cao-onderhandelingen gunstig te beïnvloeden. De collectieve claims tegen DPG worden aangevuld met individuele claims. Dit is een verruimde strategie.

In deze korte column kan ik niet compleet zijn, maar ik verwacht wel een beeld gegeven te hebben van een aantal lopende zaken. Hou daarom NVF-pagina op de website in de gaten en volg ons op Facebook. 

Goede zomerdagen gewenst!

Eric Brinkhorst, voorzitter NVF