Zilveren Camera en Museum Hilversum schrijven foto-opdracht uit aan drie fotojournalisten

woensdag 10 mei 2023

Zilveren Camera en Museum Hilversum schrijven ook dit jaar de fotografieopdracht ‘Hilversum Beter Bekeken’ uit. Drie fotografen krijgen de mogelijkheid om hun opdracht uit te voeren en deze in Museum Hilversum te zien hangen. Daarnaast ontvangen ze een vergoeding van 2.000 euro.

Foto: In 2022 stuurden 18 fotografen hun werk in. Onder andere werd gekozen voor de werken van Nilla Berretty met ‘Wijkcentrum De Geus – Uitgelicht Ed Bakker

Drie geselecteerde fotojournalisten ontvangen de opdracht om in hun beelden het verborgen of zichtbare sociale kapitaal van de stad Hilversum en haar inwoners te laten zien. Het einddoel is een expositie in Museum Hilversum, waarbij deze drie projecten/series gelijkwaardig worden gepresenteerd.

De drie fotografen worden geselecteerd door een commissie, bestaande uit: Marwan Maground (Fotograaf des Vaderlands), Fleur van Muiswinkel (Directeur Museum Hilversum) en Arno Scheepers (Wethouder gemeente Hilversum), op basis van door hun geschreven voorstellen.

Voor wie?

Deze opdracht is bedoeld voor alle fotojournalisten – zowel beroepsfotografen als eindexamenkandidaten van officiële Nederlandse fotografieopleidingen. Je hoeft niet woonachtig te zijn in Hilversum, maar wel in staat zijn om hier aan jouw project te werken binnen de acht weken die hiervoor staan.

Deadline en inzenden

De deadline voor het inzenden is 15 juni 2023. Inzendingen – zowel het geschreven voorstel als een CV en portfolio en/of website – mogen gestuurd worden naar produktie@zilverencamera.nl. Op de website van de Zilveren Camera staat meer informatie over de voorwaarden en selectiecriteria.