Zomertour "Journalistiek heeft een prijs": flex-contracten nog steeds een groot probleem

woensdag 30 augustus 2017

De NVJ Zomertour die in het kader van de campagne "Journalistiek heeft een prijs" door het land trekt, streek dinsdagmiddag neer op het terras van KRO-NCRV in Hilversum. Meer dan honderd omroepmedewerkers kwamen naar de ijskar om te genieten van het Italiaanse ijs. Secretarissen van de NVJ gingen in gesprek over de ontwikkelingen bij de omroepen, de lopende cao-onderhandelingen, werkdruk en draaideurcontracten. Vooral dat laatste blijkt een netelig probleem, zo bleek uit de vele gesprekken.

foto: Martine Krekelaar

De grote groei aan flex-contracten leidt bij veel programmamakers tot grote onzekerheid over inkomen en werktijden, maar ook tot grote werkdruk. Bovendien kan de financiële stress over de toekomst leiden tot gezondheidsproblemen. Veel programmamakers met een flex-contract voelen bovendien een gebrek aan waardering. Ook bij vaste programma’s worden flexcontracten ingezet en de vaste krachten merken dat dit de kwaliteit en continuïteit niet ten goede komt, omdat opgebouwde kennis verdwijnt en er geen aandacht en ruimte meer is voor innovatie.

Onderhandelingen cao Omroep

Voor de NVJ zijn deze gesprekken een extra bevestiging om het onderwerp vast/flex hoog op de agenda te zetten tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe Omroep-cao 2017 (en mogelijk 2018), die deze week officieel zijn begonnen. Weliswaar is een bepaalde mate van flexibiliteit bij de omroepen noodzakelijk, maar die mag niet worden ingezet als bezuinigingspost zoals nu gebeurt, aldus de NVJ.

Omroepsecretaris René Roodheuvel: ‘We willen een gelijk speelveld bereiken tussen werknemers met een vast contract en medewerkers op basis van een tijdelijk contract, payroll of opdrachtovereenkomst. Bij de omroepen moet de focus verschuiven naar interne doorstroming van tijdelijk naar vast. Uiteraard blijft er ruimte voor echte zelfstandigen, maar nooit op basis van oneigenlijk gebruik van flexibele contracten of schijnzelfstandigheid.’

Zomertour Journalistiek heeft een Prijs

De ijstraktatie maakt deel uit van de zomertournee die de NVJ maakt langs uitgeverijbedrijven, omroepen en hogescholen om in gesprek te gaan met journalisten en om van hen te horen wat er speelt op de werkvloer. De NVJ wil tijdens haar bezoeken aandacht vragen voor het belang van kwaliteitsjournalistiek en fatsoenlijke betaling voor alle werkenden in de journalistiek. 

De Persgroep

De zomertour komt op maandag 11 september langs bij De Persgroep, Jacob Bontiusplaats 9, Amsterdam, van 12:30 tot 13:30 uur en van 15:00 tot 16:00 uur.

Check www.journalistiekheefteenprijs.nl voor exacte locaties, data en tijden.

Download hier het witboek Journalistiek heeft een prijs of ga naar onze actiepagina www.journalistiekheefteenprijs.nl.

#journalistiekheefteenprijs