Zorg om nieuwe reductieronde MGL

dinsdag 11 januari 2011

De NVJ heeft met grote zorgen kennisgenomen van een voorgenomen nieuwe reductieronde bij de Media Groep Limburg. Volgens de NVJ komt met de zoveelste afname van het aantal redactieleden de journalistieke kwaliteit van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad ernstig in gevaar.

‘Het product waar dagelijks met veel enthousiasme aan gewerkt zou moeten worden, wordt structureel uitgehold door uitsluitend winstbejag’, aldus dagbladsecretaris Tom Gibcus. ‘Voor de continuering van de journalistieke kwaliteit van een dagblad moet juist worden ingezet op nieuwe initiatieven, onderzoek en lange termijn.’

De NVJ constateert dat MGL al langere tijd een zeer besparend personeelsbeleid voert. Sinds 2006 heeft de MGL het aantal fte’s sterk gereduceerd, met als gevolg dat de bezetting van redacties enorm is verminderd. ‘Een dergelijk beleid zou nog te verklaren zijn als een bedrijf zich in een uiterst barre economische omstandigheid bevindt. Nu blijkt niet alleen dat MGL financieel gezond is, uit de nieuwe aanvraag van de MGL directie blijkt ook dat er een rendementseis van maar liefst 20 procent wordt gehanteerd. Een eis die werkelijk uniek is in de wereld van de dagbladen.’

De NVJ vindt het opnieuw snijden in het personeelsbestand niet te rijmen met de torenhoge rendementseisen. Deze nieuwe reductieronde wordt naar de mening van de NVJ enkel door de MGL directie doorgevoerd om op korte termijn grotere winsten te kunnen presenteren aan moederbedrijf Mecom.