Zzp-verzekering met oorlogsdekking

maandag 18 april 2011

Vanaf 1 april kunnen zzp-ers uit de mediasector een op maat gemaakte vangnetverzekering bij Loyalis afsluiten om te voorkomen dat bij een ongeluk of ziekte het inkomen wegvalt. Hierbij is het risico van molest – ook in geval van oorlog of bij een volksopstand – in werksituaties gewoon gedekt. Een Nederlandse journalist die bijvoorbeeld in Libië werkt en het risico loopt om gewond te raken is daarmee gedekt. Media Pensioen Diensten, de uitvoerder van Pensioenfonds PNO Media, is initiatiefnemer om dit molestprobleem bij zzp’ers op te lossen.

De behoefte aan een vangnetverzekering bij arbeidsongeschiktheid bleek uit een recente zzp- pensioenenquête van MPD. Hieraan namen meer dan 200 zzp’ers in de mediasector deel. Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van de zzp’ers en grote risico’s loopt op een forse inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid. Wel gaf 62 procent van de respondenten aan behoefte te hebben aan een (vangnet)uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Belangrijke punten voor zzp’ers waren: een goede service en persoonlijk contact over het product, lage kosten, fiscale aftrekbaarheid en de mogelijkheid tot maatwerk voor zzp-ers in de mediasector.

Leverancierselectie
MPD heeft zijn inkoopkracht en netwerk ingezet om een leverancier te selecteren die een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan aanbieden aan zzp’ers in de mediasector. De bevindingen uit het zzp-onderzoek waren daarbij leidend. Loyalis heeft alle belangrijke punten en aanbevelingen, die zzp’ers aangaven in het onderzoek, verwerkt in hun vangnetverzekering en sluit daarom het beste aan.

De vangnetverzekering op hoofdlijnen
De verzekering van Loyalis (ZZP-polis) geldt voor alle zzp’ers in de mediasector jonger dan 60 jaar. Deze verzekering zorgt voor een inkomen tot aan de AOW als een zzp’er niet meer – volledig of gedeeltelijk- zijn beroep kan uitoefenen door ziekte of een beperking. Bijzonder is dus dat zzp’ers in de mediasector ook verzekerd zijn in gevaarlijke werksituaties (oorlog, volksopstand). Ook arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap/bevalling is gedekt. De Loyalis ZZP-polis is een eenvoudige, flexibele en goedkope verzekering met duidelijke polisvoorwaarden. Meer informatie hierover staat op http://www.loyalis.nl/zzp/ en op http://www.mpd.nl/Home/ZZP-er.aspx

Zzp-platform
MPD heeft een zzp-platform opgericht dat op not-for-profit basis ondersteuning biedt aan zzp’ers bij hun keuze voor inkomens- en pensioenproducten. Eerder al sloten Brand New Day (biedt zzp’ers een opbouwproduct voor pensioen) en Your Financials (biedt zzp’ers objectief financieel advies en financiële planning) zich aan bij het platform. Hieraan is vanaf 1 april van dit jaar ook de vangnetverzekering van Loyalis toegevoegd. MPD neemt een onafhankelijke positie in en kan ook in de toekomst andere inkomensproducten toevoegen voor zzp’ers in de mediasector. Daarnaast worden zoveel mogelijk andere zzp-platforms aangesloten.