Nieuws

Prijsuitreiking Wedstrijd Nieuwsmakers 2010

Op woensdag 2 juni 2010 worden de winnaars bekend gemaakt van de wedstrijd Nieuwsmakers. Deze wedstrijd is een initiatief van Stichting Krant in de Klas (de educatieve organisatie van De Nederlandse Dagbladpers) en wordt mede georganiseerd door School of Media van de Christelijke Hogeschool Windesheim, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en nrc.next. Voor de wedstrijd hebben 114 scholieren van verschillende middelbare scholen artikelen ingestuurd. De winnaar ontvangt tijdens de prijsuitreiking op 2 juni 2010 een netbook. Lees meer over Prijsuitreiking Wedstrijd Nieuwsmakers 2010

26 mei 2010

Sociaal plan NPS, RVU, TELEAC

De NVJ en de andere vakorganisaties hebben met de directies van NPS, RVU en TELEAC overeenstemming bereikt over een Sociaal Plan. Dit plan zal als vangnet moeten dienen tijdens de reorganisaties voor en eventueel na de voorgenomen fusie. De NVJ is tevreden over het bereikte akkoord. Lees meer over Sociaal plan NPS, RVU, TELEAC

26 mei 2010

Debat over journalistieke ethiek

Afgelopen weken was de journalistieke ethiek onderwerp van gesprek. Hadden tv-zenders de beelden van de enige overlevende van de vliegtuigramp in Libië wel mogen uitzenden? De NVJ en de Raad voor de Journalistiek organiseren dinsdag 25 mei een openbaar debat over de ethische grenzen van de journalistiek. Hans Laroes (NOS), Willem Schoonen (Trouw), Bart Hettema (EenVandaag), Hugo Schneider (HDC), Gertjan Schoonhoven (Elsevier), Jan Dijkgraaf (HP De Tijd), Joel Voordewind (Christen Unie), Gerard Schouw (D66), Martijn van Dam (PvdA) en anderen, gaan in gesprek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het auditorium van de FD Mediagroep.

U KUNT ZICH NIET MEER AANMELDEN VOOR DIT DEBAT. HET AANTAL INSCHRIJVINGEN IS REEDS BEREIKT. Het debat is te volgen op Twitter (@nvjdebat). Lees meer over Debat over journalistieke ethiek

25 mei 2010

Nieuwsbrief over NVJ-jaarvergadering

Op vrijdag 11 juni organiseert de NVJ in samenwerking met de sectie Lokale Media haar jaarvergadering in de Efteling. Het thema van de dag is Groeien vanuit de kern. Hoe houd je je kernwaarde en je identiteit vast als je verder in de breedte groeit? Over dit thema praten in een speciaal uitgebrachte nieuwsbrief (.pdf): Arendo Joustra (Elsevier), Carin van Berkel (Efteling) en André van der Velde (NVJ-sectie Lokale Media en medeorganisator). Aanmelden voor deze dag kan tot en met donderdag 27 mei. Lees meer over Nieuwsbrief over NVJ-jaarvergadering

25 mei 2010

Overleg CAO VAK: ridicuul werkgeversvoorstel

Het eerste overleg over een nieuwe CAO VAK op donderdag 20 mei is op niets uitgelopen. Ten aanzien van een marktconforme beloning stellen de werkgevers dat nieuw personeel op dit moment moeiteloos kan worden aangetrokken op het huidige salarisniveau. ‘Daar zijn we bijzonder kwaad over’, zegt NVJ-secretaris Yvonne Dankfort. ‘Wij kijken richting de toekomst. Over pakweg drie jaar heb je wel weer arbeidskrapte en juist vaktijdschriftjournalisten concurreren met andere beroepsgroepen die ook wel eens buiten de media kunnen liggen.’ Lees meer over Overleg CAO VAK: ridicuul werkgeversvoorstel

20 mei 2010

Salarisachterstand inzet onderhandelingen CAO VAK

De salariëring van vaktijdschriftjournalisten is gemiddeld 15 procent lager dan die van journalisten in andere journalistieke sectoren. Het salarisverschil is nog groter in vergelijking met andere sectoren waar minimaal HBO-geschoolden werken. Binnen de vakbladensector werken evenwel de hoogst opgeleide journalisten. Dit staat in het eindrapport van adviesbureau Hay Group over functie-indeling en marktconforme beloning. Het advies wordt de belangrijkste inzet bij de komende onderhandelingen voor een nieuwe CAO VAK die donderdag 20 mei van start gaan. Lees meer over Salarisachterstand inzet onderhandelingen CAO VAK

18 mei 2010

Persverklaring NVJ: Tripoli en persgedrag

De NVJ is de laatste dagen veelvuldig gevraagd of zij geen standpunt zou moeten innemen over de berichtgeving rondom de ramp in Tripoli en het gedrag van diverse media in het bijzonder.
De NVJ vindt dat media primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun publicaties en dat het niet aan de NVJ is om een oordeel te geven over publicaties, die in de ogen van het publiek over de grens van het betamelijke gaan. De NVJ is niet de zedenmeester van de journalistiek, maar de vereniging die het opneemt voor de belangen van de beroepsgroep. Lees meer over Persverklaring NVJ: Tripoli en persgedrag

17 mei 2010

Christian van Thillo hoofdgast Freelancersdag

Christian van Thillo, bestuurder van De Persgroep, is hoofdspreker tijdens de komende Grote Freelancersdag die op dinsdag 1 juni wordt gehouden in Amersfoort. Van Thillo zal ingaan op de strategie van uitgevers, achtergronden en belangen en zal de aanwezige freelancers van advies voorzien. De Grote Freelancersdag is een inspirerende dag met ondermeer praktisch toepasbare workshops voor freelance journalisten, fotojournalisten en omroepfreelancers. Tussendoor en na afloop is er voldoende gelegenheid om collega’s en potentiële opdrachtgevers te ontmoeten. Lees meer over Christian van Thillo hoofdgast Freelancersdag

4 mei 2010
Resultaat 3641 - 3650  (van 4151)

Pagina's

Verfijn resultaten

Trefwoorden