Noodfonds NVJ

Het noodfonds is gesloten - het is niet meer mogelijk om een aanvraag te doen.
Ben je opdrachten kwijtgeraakt door de coronacrisis en heb je daardoor moeite om je beroepspraktijk voort te zetten? Freelance journalisten, die tekst of script bijdragen leveren kunnen een aanvraag indienen voor compensatie van misgelopen inkomsten tot maximaal 5000 euro.

4e en laatste aanvraagronde 1 juni - 30 juni 2021

Tijdens deze aanvraagronde is het voor iedereen mogelijk een aanvraag te doen, ook als je in een eerdere ronde al een bijdrage uit het fonds hebt ontvangen.

Hoe werkt het Noodfonds NVJ

  • Je komt in aanmerking voor het Noodfonds NVJ wanneer je als freelance schrijvende journalist of als radio/TV documentairemaker scripts/teksten levert en als gevolg van de coronacrisis aantoonbaar opdrachten bent misgelopen en daardoor ernstige financiële problemen ondervindt.
  • Je kunt een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage ter (gedeeltelijke) compensatie van inkomsten uit zelfstandige journalistieke werkzaamheden die je als gevolg van de coronacrisis bent misgelopen. De bijdrage kan variëren van 1.000 tot maximaal 5.000 euro. De ambitie van het fonds is om zoveel mogelijk freelancers tegemoet te komen, dus uitgangspunt is een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in het totale verlies.
  • Je aanvraag dient te bestaan uit:
   • een omschrijving van welke ernstige financiële problemen je ondervindt binnen jouw beroepspraktijk door inkomsten die je bent misgelopen als gevolg van de coronacrisis
   • de documenten (contracten, e-mails, etc.) waarmee je kunt aantonen dat je deze inkomsten bent misgelopen
   • een vermelding van je totale jaaromzet uit journalistiek werk over 2018, 2019 en 2020
   • jouw CV of portfolio
    

   Na het insturen van het formulier (per 1 april 2021 in te vullen) ontvang je informatie over waar je je persoonlijke documenten (in 1 pdf) naartoe kunt sturen. Rond je aanvraag meteen af zodat we deze zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen.

   Je krijgt binnen vier weken na sluiting van de indieningstermijn bericht over het besluit. Als je aanvraag wordt gehonoreerd, vragen we je om een kopie van je legitimatiebewijs te overleggen.

  • Het budget van het Noodfonds NVJ wordt gelijkelijk verdeeld en in drie aanvraagrondes beschikbaar gesteld:
   • Aanvraagronde 1: 15 september 2020 – 15 oktober 2020 * GESLOTEN
   • Aanvraagronde 2: 1 januari 2021- 31 januari 2021 * GESLOTEN
   • Aanvraagronde 3: 1 april 2021 – 30 april 2021 * GESLOTEN
   • Aanvraagronde 4: 1 juni 2021 - 30 juni 2021
  • Ja, iedereen die eerder een aanvraag heeft ingediend, of die afgewezen of geaccepteerd is, kan tijdens deze vierde aanvraagronde opnieuw een aanvraag indienen.
  • Voor de regeling is een budget van maximaal € 400.000,- beschikbaar gesteld door Lira. Het budget wordt verdeeld tussen de NVJ en de Stichting Steunfonds Auteurs van de Auteursbond, die de regeling gezamenlijk uitvoeren. Het budget is dus beperkt. De adviescommissie zal mede afhankelijk van het aantal positieve beoordelingen en het maximumbudget pogen om een zo breed mogelijke groep journalisten te laten profiteren van de regeling. De regeling is eenmalig.
  • Het bestuur van de NVJ heeft een adviescommissie ingesteld die de aanvragen gaat beoordelen. De adviescommissie bestaat uit:
   • Agnes Koerts
   • René Bogaarts
    

   Het NVJ-bestuur bekrachtigt de adviezen van de commissie, tenzij het bestuur oordeelt dat tegen de voorwaarden van de regeling is ingegaan.

  • Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het besluit over je aanvraag.
  • Het Noodfonds NVJ reglement heeft een eigen reglement. Je kunt het hier downloaden.
  • Vragen over je aanvraag stel je bij voorkeur per mail via wvlok@nvj.nl.

Dit noodfonds wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de middelen van LIRA en is daarom gericht op freelance journalisten, die teksten of scripts schrijven voor print/digitale producties en radio/tv. Lidmaatschap van de NVJ of aansluiting bij LIRA is geen vereiste.

Klaar om je aanvraag in te dienen?

Heb je alle informatie gelezen en heb je alle stukken in 1 pdf bij de hand?

 • een omschrijving van welke ernstige financiële problemen je ondervindt binnen jouw beroepspraktijk door inkomsten die je bent misgelopen als gevolg van de coronacrisis
 • de documenten (contracten, e-mails, etc.) waarmee je kunt aantonen dat je deze inkomsten bent misgelopen
 • een vermelding van je totale jaaromzet uit journalistiek werk over 2018, 2019 en 2020
 • jouw CV of portfolio

Zodra je het formulier hebt verstuurd ontvang je een e-mail met instructies hoe je deze vertrouwelijke documenten aan ons kunt versturen. Rond je aanvraag meteen af, zodat we deze zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen!

Aanvraag Noodfonds NVJ