De NVJ

De NVJ - Nederlandse Vereniging van Journalisten - is de grootste beroepsorganisatie voor journalisten in Nederland en vertegenwoordigt meer dan 8.000 leden die werkzaam zijn als freelancer, werknemer of starter in de uitgeverijsector, bij de omroepen, en in de fotojournalistiek.

De NVJ, opgericht in 1884, komt op voor de belangen van journalisten zodat zij vrij en onafhankelijk kunnen werken. We ondersteunen journalisten en bedenken oplossingen voor de journalistieke sector op het gebied van werk en inkomen, persvrijheid en vakontwikkeling.

De NVJ:

  • Voert met werkgevers onderhandelingen over cao’s en billijke tarieven.
  • Draagt bij aan de opstelling van redactiestatuten en verleent juridische bijstand aan leden.
  • Organiseert acties en campagnes om journalisten te ondersteunen in hun strijd voor eerlijke beloning en koopkrachtcompensatie en fatsoenlijke werkomstandigheden.
  • Komt in actie als persvrijheid in het gedrang komt zodat onafhankelijk nieuws en informatie beschikbaar is en blijft voor iedereen.
  • Werkt samen met politie, OM en het Genootschap van Hoofdredacteuren binnen PersVeilig voor de veiligheid van journalisten.
  • Staat voor het behoud van kwaliteit van het vak door scholing, het voeren van debat en en het verspreiden van nieuws via Villamedia.
  • Zet zich in voor de naleving van de journalistieke gedragsregels in de journalistieke beroepscode.
  • Strijdt voor inclusieve redacties als een veilige werkplek waar geen ruimte is voor machtsmisbruik en waar ruimte is voor diversiteit.

Het NVJ-beleid wordt democratisch bepaald door de Algemene Ledenvergadering; het werk wordt uitgevoerd door het secretariaat van de NVJ.

Huishoudelijk reglement & Statuten