De NVJ

De NVJ - Nederlandse Vereniging van Journalisten- vertegenwoordigt de materiële en immateriële belangen van haar bijna 8.000 zelfstandig en in loondienst werkende (foto)journalist- & mediamaker-leden in Nederland. De NVJ is een onafhankelijke, niet-politieke, zelfstandige vereniging die streeft naar persvrijheid en goede werkomstandigheden voor haar leden.

The Dutch Association of Journalists (Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ), represents the material and immaterial interests of its 7500 member journalists in the Netherlands. It is an independent, non-political, non-governmental association striving for press freedom and good working conditions for professional journalists.

Huishoudelijk reglement & Statuten