Financiën

Het team Financiën verzorgt de financiële- en salarisadministratie van de NVJ, van de uitgeverij Villamedia en van het project PersVeilig. Het is een breed pakket aan financiële werkzaamheden, die rechtstreeks bijdragen aan de doelstelling van de NVJ om de belangen van onze leden optimaal te behartigen, en te waken over de persvrijheid.