Marketing en communicatie

De afdeling Marketing en Communicatie is verantwoordelijk voor ledenwerving en ledenbehoud. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de interne- en externe verenigingscommunicatie en huisstijlbewaking. Het enthousiaste team van marketing en communicatie organiseert in nauw overleg met de andere afdelingen verschillende campagnes, acties en evenementen.