Actief in de vakgroep

Veel van onze leden willen graag actief zijn binnen de NVJ. Gelukkig! Je bepaalt zelf de mate van activiteit. Je doet dit in de zogeheten vakgroep, dat is de voorhoede van de ledengroep waartoe je als lid behoort.

Door deelname aan de vakgroep ben je actief binnen de NVJ en ga je op je eigen manier iets doen voor je achterban. Uiteraard samen met- of ondersteund door de andere deelnemers en de werkorganisatie, als dat nodig is.

Soort activiteiten

De vakgroepen hebben een antennefunctie en voeden het bestuur en de beleidsteams gevraagd en ongevraagd met onderwerpen die in de ledengroepen leven. Hier borrelen ook de ideeën, worden debatten bedacht en georganiseerd, columns geschreven of worden bijdragen geleverd aan de nieuwsbrieven voor de ledengroepen. Het takenpakket en werkzaamheden zijn vastgelegd in een handboek.

Kernteam

Een vakgroep betekent veel voor haar eigen ledengroep, maar heeft geen bestuur en neemt ook geen besluiten namens de NVJ. Om de activiteiten te coördineren en een directe lijn met het bestuur en de beleidsteams te hebben, heeft elke vakgroep een zogeheten kernteam. Dit kernteam bestaat uit vijf personen, vertegenwoordigers uit het bestuur en de drie beleidsteams, en de secretaris die betrokken is bij jouw vak- en ledengroep.

Heb je interesse om in een vakgroep te stappen?

Het mooist is als je jezelf aanmeldt. Je bepaalt zelf de mate van activiteit en inzet. Het kan ook zijn dat je gevraagd wordt, bijvoorbeeld om een goede afspiegeling van de redacties te verwezenlijken.

Deelname kan vrijwel altijd, want er worden geen verkiezingen gehouden voor vakgroepen. Om het handelbaar te houden, gaan we uit van een maximum van 30 deelnemers, en een minimum van 10 deelnemers.

Bekijk hier de informatie over je eigen vakgroep

Foto: Harmen de Jong