Focusgroepen en netwerken

Een focusgroep is een 'werkgroep' met een bepaalde opdracht, denk aan een onderhandelingsdelegatie voor een cao. Een netwerk bestaat uit journalisten die met hun specifieke achtergrond graag kennis en ervaring onderling willen delen, zoals cartoonisten of sportjournalisten.

Focusgroepen

Een focusgroep is een ‘werkgroep’ die met één opdracht of specifieke taak belast is door een beleidsteam of het bestuur. Focusgroepen kunnen bijvoorbeeld onderhandelingsdelegaties zijn voor een cao of zich bezighouden met incidenten rondom een politieperskaart.

Focusgroepen voeren een opdracht uit. Deze zijn meestal tijd- of onderwerp gebonden en doorgaans op operationeel niveau. Maar het kan ook een langer lopende taak zijn, zoals de focusgroep politieperskaart die de toepassing van de politieperskaart en overleg heeft met een korps als een fotojournalist geweigerd is aan het politielint. Op beleidsniveau, voorwaarden of afspraken op nationaal niveau is dit het werkterrein van het beleidsteam. Het mandaat kan dus per focusgroep verschillen, afhankelijk van de opdracht.

Een focusgroep is geen vertegenwoordigend orgaan en heeft geen beslissingsbevoegdheid, Aansturing gebeurt in principe door een lid van het beleidsteam.

Netwerken

Je hebt journalisten, denk aan cartoonisten, sportjournalisten of wetenschapsjournalisten, die met hun specifieke achtergrond of interesse graag kennis en ervaringen ‘onder ons’ willen delen. Dit is mogelijk in een zogeheten netwerk.

Deelnemers kunnen uit meer dan één ledengroep komen, zij kunnen zich allen aanmelden voor een netwerk. Journalisten kunnen het bestuur vragen een netwerk op te richten als daar voldoende belangstelling voor is, minimaal 25 en maximaal 75 deelnemers.

Netwerken hebben een hoge mate van zelfredzaamheid. Ze hebben geen zeggenschap en geen directe vertegenwoordiging in het bestuur of de beleidsteams. Omdat de deelnemers uit meerdere ledengroepen kunnen komen, is er wel een samenwerking mogelijk tussen vakgroepen en een netwerk. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een evenement. De  activiteiten van een netwerk worden weliswaar gefaciliteerd, maar niet zwaar ondersteund.

Een netwerk starten

Journalisten kunnen het bestuur vragen een netwerk op te richten. Bij de beslissing om een netwerk op te richten vraagt het bestuur advies aan het beleidsteam Vakontwikkeling.  

Foto: Robin Utrecht