Persvrijheid

Het beleidsteam Persvrijheid ontwikkelt en adviseert het bestuur persvrijheidszaken, ethiek, veiligheid en identificatie journalisten.

Profiel beleidsteam Persvrijheid

Het beleidsteam Persvrijheid monitort en adviseert het bestuur over alle zaken die ervoor zorgen dat jij en je collega’s veilig en ongehinderd je werk kunnen doen. 

Het beleidsteam Persvrijheid ontwikkelt beleid en adviseert het bestuur over de volgende thema’s:

 • Persvrijheidszaken
 • Journalistieke normen en waarden (ethiek en vakregels)
 • Voorwaarden om veilig en ongehinderd te werken (o.a. PersVeilig)
 • Identificatie als journalist (toekenningsvoorwaarden perskaarten)

Wat maakt jou namens jouw ledengroep tot het ideale lid van het beleidsteam Persvrijheid?

 • Je bent een teamspeler (het beleidsteam bestaat uit 6 leden, een voorzitter uit het bestuur en een secretaris van de werkorganisatie);
 • Je beschikt over kennis en/of interesse voor bovenstaande thema’s;
 • Je hebt een breed netwerk of kunt dat snel verwerven;
 • Je bent communicatief vaardig;  
 • Je beschikt over een helicopterview;
 • Je bent gemiddeld 8 uur in de maand beschikbaar.

De NVJ wil een inclusieve vereniging zijn, die de belangen van álle journalisten in Nederland behartigt. Daarom nodigen wij uitdrukkelijk journalisten met een diverse achtergrond uit om zich kandidaat te stellen.

Wat maakt het interessant om lid van het beleidsteam te worden?

Op het gebied van Persvrijheid heeft het beleidsteam een belangrijke taak, namelijk het bestuur van de NVJ te adviseren over:

 • Ethische kwesties, bijvoorbeeld: heeft de journalist juist gehandeld? Welke discussies moeten binnen de NVJ worden gevoerd?
 • Veiligheidskwesties, bijvoorbeeld: welke invloed heeft agressie op het functioneren en onafhankelijk opereren van een journalist? Hoe om te gaan met agressie tegen journalisten in Nederland en Nederlandse journalisten in het buitenland?
 • Identificatie, bijvoorbeeld: wie is journalist, wie komt in aanmerking voor een perskaart?

Het laten verrichten van onderzoek en het monitoren van de resultaten is een belangrijke taak van het beleidsteam Persvrijheid. Je werkt samen met collega’s afkomstig uit andere ledengroepen. Je leert van elkaar, discussieert met elkaar, en schrijft beleidsadviezen.  Je weet wat er leeft binnen de NVJ.

De zittingsduur is 3 jaar, met de mogelijkheid tot herverkiezing. Voor je werkzaamheden ontvang je een vrijwilligersvergoeding, en de onkosten die je maakt worden uiteraard vergoed.

Wil je je kandidaat stellen?

Het profiel van de vacature beleidsteam Persvrijheid kan je hier downloaden.
Hoe je je kan aanmelden lees je op de pagina tijdpad en kandideren.

Is dit niet helemaal wat je zoekt? Er zijn ook vacatures in het beleidsteam Werkvoorwaarden, Vakontwikkeling en het hoofdbestuur:

Foto: Laurens van Putten