Werkvoorwaarden

Het beleidsteam Werkvoorwaarden ontwikkelt beleid en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over o.a. cao's, sociale plannen, reorganisaties, freelancevoorwaarden.

Profiel beleidsteam Werkvoorwaarden

Bij de NVJ kijken we naar de belangen van alle werkenden, zowel werknemers als freelancers. 

Het beleidsteam Werkvoorwaarden ontwikkelt beleid en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de volgende thema’s:

  • Arbeidsvoorwaarden (cao’s; sociale plannen; pensioenen; reorganisaties)
  • Freelance-voorwaarden (tarieven; contracten, auteursrecht)
  • Diversiteit/Inclusie

Wat maakt jou namens jouw ledengroep tot het ideale lid van het beleidsteam Werkvoorwaarden?

  • Je bent een teamspeler (het beleidsteam bestaat uit 6 leden, een voorzitter uit het bestuur en een secretaris van de werkorganisatie);
  • Je beschikt over kennis en/of interesse voor bovenstaande thema’s;
  • Je hebt een breed netwerk of kunt dat snel verwerven;
  • Je bent communicatief vaardig;  
  • Je beschikt over een helicopterview;
  • Je bent gemiddeld 8 uur in de maand beschikbaar.

De NVJ wil een inclusieve vereniging zijn, die de belangen van álle journalisten in Nederland behartigt. Daarom nodigen wij uitdrukkelijk journalisten met een diverse achtergrond uit om zich kandidaat te stellen.

Wat maakt het interessant om lid van het beleidsteam te worden?

Op het gebied van werkvoorwaarden heeft het beleidsteam een belangrijke taak, namelijk om het bestuur van de NVJ te adviseren over de inhoud van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Wat zijn de speerpunten, welke voorwaarden moeten nader onderzocht worden? Welke richting moet de NVJ op gaan?

Je werkt samen met collega’s afkomstig uit andere ledengroepen. Je leert van elkaar, discussieert met elkaar, en schrijft beleidsadviezen. Je weet wat er leeft binnen de NVJ.

De zittingsduur is 3 jaar, met de mogelijkheid tot herverkiezing. Voor je werkzaamheden ontvang je een vrijwilligersvergoeding, en de onkosten die je maakt worden uiteraard vergoed.

Wil je je kandidaat stellen?

Het profiel van de vacature beleidsteam Werkvoorwaarden kan je hier downloaden.
Hoe je je kan aanmelden lees je op de pagina tijdpad en kandideren.

Is dit niet helemaal wat je zoekt? Er zijn ook vacatures in het beleidsteam Persvrijheid, Vakontwikkeling en het hoofdbestuur

Foto: Remco Gielen