(Mede)Opgericht door de NVJ

De NVJ heeft bijgedragen aan de totstandkoming van verschillende organisaties.

Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten. De Raad bemiddelt en oordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Free Press Unlimited

Free Press Unlimited wil betrouwbaar nieuws en informatie beschikbaar maken voor iedereen. Juist voor mensen in landen waar geen of beperkte persvrijheid is. Door lokale mediaprofessionals en journalisten te ondersteunen, draagt Free Press Unlimited eraan bij dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen én houden tot die informatie die zij nodig hebben om te overleven en te ontwikkelen.

Reporters Respond

Reporters Respond is een noodfonds voor journalisten, dat beheerd wordt door Free Press Unlimited. Het fonds is erop gericht journalisten die te maken hebben met vernielingen of intimidaties weer zo snel mogelijk aan de slag te helpen.

Vrouw en Media

Stichting Vrouw & Media is een onafhankelijke organisatie en is een platform voor vrouwen in de journalistiek. Vrouw & Media organiseert borrels, heeft een mentorenprogramma en mengt zich in het publieke debat waar het vrouwen in de media aangaat. Vrouw & Media wil vrouwelijke journalisten met elkaar in contact brengen, zodat ze elkaar vooruit kunnen helpen.

Zilveren Camera

De stichting De Zilveren Camera heeft als taak de kwaliteit van de fotojournalistiek in Nederland te verhogen, een opdracht die stamt van de oprichters in 1949. Het huidige bestuur koestert die gedachte tot op de dag van vandaag.

Stichting On File

Stichting On File is een associatie van gevluchte journalisten en schrijvers. On File beschermt, bevordert, benadrukt journalistieke en literaire vrijheid.

De Tegel

De Tegel is een erkenning van en eerbetoon aan journalisten die een bijdrage hebben geleverd aan de handhaving en verbetering van de kwaliteit van Nederlandstalige journalistieke nieuws-, verslaggeving-, achtergrond-, onderzoeks- en interviewproducties en een aanmoediging voor journalistieke vernieuwing en journalistiek talent. De Tegel, omwille van het vakmanschap!

Persvrijheidsfonds

De stichting Persvrijheidsfonds heeft tot doel juridische procedures met een principieel karakter, die het de journalistieke beroepsgroep mogelijk maken om in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen, te beginnen en te ondersteunen.

European Federation of Journalists (EFJ)

De NVJ is aangesloten bij de de EFJ (European Federation of Journalists) en de IFJ (International Federation of Journalists). De IFJ dekt momenteel  600.000 journalisten in meer dan 100 landen.