Vertegenwoordigingen in andere organen

De NVJ participeert actief in verschillende organisaties. Samenwerken en kennisdelen is belangrijk om gezamenlijke doelen te behalen en zorgt voor een verdere professionalisering van het vak. De NVJ heeft gedurende haar bestaan meerdere organisaties en fondsen (mede)opgericht. Ook worden we door onze leden en het secretariaat vertegenwoordigd in verschillende besturen.

We zijn vertegenwoordigd in:

 • ASF Algemene Sociale Fondsen
 • AWO-Fonds ( Fonds voor Omroep & Werk )
 • Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf BTB
 • Beroepscommissie van de landelijke politieperskaart
 • Beroepsgroep Sportjournalisten NSP
 • Bestuur Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf BTB
 • Bestuur PNO Media
 • Comité Dag van de Persvrijheid
 • De Tegel (jaarprijzen journalistiek)
 • FNV Ledenparlement
 • FNV VLR
 • Leids Mediafonds
 • Lira
 • Pensioenfonds PGB
 • Pensioenfonds PGB, verantwoordingsorgaan
 • Pictoright
 • Platform Makers
 • Raad van Advies, Kenniscentrum Media
 • Raad van Uitvoering cie toezicht en naleving cao UB
 • Stichting De Zilveren Camera
 • Stichting Luis in de Pels
 • Stichting Persvrijheidsfonds
 • Stichting Nieuwspoort
 • Stichting Raad voor de Journalistiek
 • Stichting Reprorecht
 • Stichting Thuiskopie
 • Stuurgroep PersVeilig

Wil je meer weten over één van deze organisaties of hoe de NVJ wordt vertegenwoordigd neem dan contact op met het bestuurssecretariaat.