Statuten

De Algemene Ledenvergadering besloot op 12 september 2020 de verenigingsstructuur ingrijpend te wijzigen, waarna op 27 januari 2021 het reglement voor de verkiezingen voor bestuur en beleidsteams is vastgesteld door de ALV.

Deze besluiten hebben tot gevolg dat de statuten en het huishoudelijk reglement gewijzigd moeten worden. Het bestuur bereidde deze wijziging voor, waarna de notaris de controle heeft uitgevoerd en haar fiat gegeven. Op 5 juni 2021 worden de statuten en het huishoudelijk reglement ter stemming gebracht tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Foto: Wilmar Dik

Statuten en jaarverslagen