Statuten en jaarverslagen

Statuten

De Algemene Ledenvergadering besloot op 12 september 2020 de verenigingsstructuur ingrijpend te wijzigen, waarna op 27 januari 2021 het reglement voor de verkiezingen voor bestuur en beleidsteams is vastgesteld door de ALV.
lees meer