Digitale Verkiezingen

Het nieuwe verenigingsmodel houdt in dat overgestapt wordt naar volledig digitale verkiezingen.

Dit heeft zowel inhoudelijke- als praktische redenen:

  • Meer leden hebben directe invloed op de samenstelling van het bestuur, en niet alleen de leden die aanwezig zijn tijdens de ALV;
  • Alleen leden die deel uitmaken van een ledengroep mogen hun vertegenwoordigers in bestuur en beleidsteams kiezen;

In 2021 worden zes verkiezingen gehouden (in elke journalistieke ledengroep (met uitzondering van Gemengd Bedrijf) één voor vier vertegenwoordigende functies).

De zittingstermijn van de bestuursleden is 3 jaar en er wordt gestreefd naar trapsgewijs aftreden. Dit houdt in dat vanaf 2023 elk jaar verkiezingen worden gehouden voor de functie van voorzitter, vicevoorzitter of penningmeester van het bestuur en verkiezingen in 2 ledengroepen voor hun vertegenwoordigers in het bestuur en de drie beleidsteams.

Verkiezingstool


De verkiezingen worden uitgevoerd door middel van de digitale tool ProVote van de OrcaGroup die transparante, veilige en eerlijke verkiezingen mogelijk maakt. De verkiezingscommissie is betrokken bij de keuze, het inrichten en testen van de tool.

Leden ontvangen een eenmalige inlogcode voor de verkiezingen waar zij aan deel mogen nemen. Na de start van de verkiezingen worden geen tussenstanden bekend gemaakt.

Uitslag en quorum


Na sluiting van de digitale verkiezing wordt onder toezicht van de verkiezingscommissie proces verbaal opgemaakt en de uitslag en het opkomstpercentage vastgesteld. De uitslag is bindend.

Kandidaten die bij de verkiezing de meeste stemmen krijgen, zijn benoemd, mits het quorum – zeven procent van het aantal stemgerechtigden – gehaald is.

Als er sprake is van één kandidaat voor een functie, vindt er een verkiezing plaats waar voor of tegen de kandidaat kan worden gestemd; indien er meer tegen- dan voorstemmers zijn, is de kandidaat niet gekozen, en wordt de procedure – inclusief werving van kandidaten en kandidaatstelling – meteen na bekendmaking van de uitslag opnieuw opgestart.

Mocht een kandidaat zich voor bestuur en beleidsteam verkiesbaar stellen en bij beide verkiezingen de meeste stemmen krijgen, dan is de kandidaat gekozen voor het bestuur. De nummer twee van de verkiezingen voor het beleidsteam wordt dan benoemd in het beleidsteam.

De uitslag en het opkomstpercentage van de verkiezingen is via de website inzichtelijk voor alle leden.

Alle regels rondom de verkiezingen zijn opgenomen in het verkiezingsreglement.