Tijdpad en kandideren

Het tijdpad voor de verkiezingen ziet er als volgt uit:

 • 22 juni tot 7 september - individuele leden kunnen zich kandidaat stellen voor een vacature in hun ledengroep
 • 7 september – sluiting termijn kandidaatstelling
 • 14 oktober – presentatie kandidaten
 • 21 oktober – start digitale verkiezingen
 • 3 november – sluiting verkiezingen
 • 4 november – vaststelling uitslag verkiezingen en presentatie bestuur en beleidsteams
 • 6 november – installatiedag bestuur en beleidsteams
 • 10 november – heidag bestuur: bespreken portefeuilles

Kandideren


Leden die graag actief willen worden binnen de NVJ en zich herkennen in een van de profielen kunnen zich kandidaat stellen. Dat kan alleen voor een vacature in de eigen ledengroep en indien je langer dan een half jaar lid bent op het moment dat de verkiezingen plaatsvinden.

Kandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen voor

 • het bestuur
 • een beleidsteam
 • het bestuur en een beleidsteam.

Mocht een kandidaat zich voor bestuur en beleidsteam verkiesbaar stellen en bij beide verkiezingen de meeste stemmen krijgen, dan is de kandidaat gekozen voor het bestuur. De nummer twee van de verkiezingen voor het beleidsteam wordt dan benoemd in het beleidsteam. 

Interesse? 

Kandidaat-bestuursleden èn kandidaat beleidsteamleden kunnen van 22 juni tot 7 september 2021 hun interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen met daarin de volgende informatie:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Huidige werkstatus/werkgever + functie en evt. relevante nevenfuncties
 • Lid van de NVJ, sinds
 • Motivatie/onderbouwing aan de hand van 4 vragen*
 • Weblinks LinkedIn en Twitter
 • Profielfoto (liggend minimaal 750x505 pixels, rechtenvrij + eventueel naam van de fotograaf)

*4 interviewvragen (graag max 400 woorden):

 1. Wat is je motivatie voor een functie in het hoofdbestuur of in beleidsteam Werkvoorwaarden, Persvrijheid of Vakontwikkeling?
 2. Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je als bestuurslid hoofdbestuur of beleidsteam Werkvoorwaarden, Persvrijheid of Vakontwikkeling?
 3. Welke (bestuurs)ervaring neem je mee die een waardevolle bijdrage kan zijn voor de NVJ of beleidsteam Werkvoorwaarden, Persvrijheid of Vakontwikkeling?
 4. In het bestuur en de beleidsteams is het van belang dat kandidaten onafhankelijk kunnen opereren. Kan je dat op basis van je CV waarmaken?

Aanmelden kandidaat bestuursleden:

Kandidaat bestuursleden sturen de informatie sturen naar Wilma Vlok, wvlok@nvj.nl, bestuurssecretaresse.

Aanmelden kandidaat beleidsteamleden

Kandidaat beleidsteamleden sturen de informatie naar Mariette Koning, mkoning@nvj.nl, assistent belangenbehartiger.

Vragen?

Heb je een inhoudelijke vraag over een van de profielen? Neem dan contact op met algemeen secretaris Thomas Bruning, tbruning@nvj.nl, tel. 020 – 3039 700.

Op basis van bovenstaande informatie worden de kandidaten via de digitale communicatiekanalen gepresenteerd aan de leden NVJ.

Gegevens van de kandidaten voor bestuursfuncties worden ter beschikking gesteld aan de verkiezingscommissie.