Vacatures

De invoering van de nieuwe verenigingsstructuur houdt in dat in 2021 in elke ledengroep verkiezingen worden gehouden voor vier vacatures; een voor het hoofdbestuur en een voor elk beleidsteam.

Alle vacatures op een rij:

Wil je je aanmelden als bestuurskandidaat? Op de pagina Kandideren leggen we je uit hoe. 

Wil je eerst meer informatie? Lees hieronder alle informatie over de verschillende vacatures.

Profiel bestuurskandidaat


Het bestuurslid vertegenwoordigt zijn achterban en komt op voor de belangen ervan maar heeft tegelijkertijd oog en zet zich in voor het complete journalistieke veld. Elk bestuurslid heeft minimaal twee portefeuilles: de eigen ledengroep of achterban én een of twee inhoudelijke portefeuilles.

Na installatie stelt het bestuur vast welke inhoudelijke portefeuilles er zijn en hoe deze verdeeld worden. Vaste portefeuilles zijn Werkvoorwaarden, Persvrijheid en Vakontwikkeling. Deze portefeuillehouders zijn tevens voorzitter van de gelijknamige beleidsteams. De portefeuille financieel beheer ligt altijd bij de penningmeester en de portefeuille interne organisatie altijd bij de voorzitter en/of vicevoorzitter.

Het bestuurslid is samen met de vertegenwoordigers uit dezelfde ledengroep in de beleidsteams en een secretaris het aanspreekpunt voor de eigen ledengroep. Gezamenlijk zijn zij het kernteam dat deel uit maakt van de vakgroep.

Bekijk hier het hele functieprofiel van de vacature voor bestuurskandidaat.

Tijdsinvestering en zittingstermijn

  • Het bestuur vergadert 10 keer per jaar. Zo nodig wordt tussentijds kort digitaal overlegd.
  • De geschatte inzet in tijd is 8 tot 16 uur per maand.
  • De zittingstermijn is 3 jaar. Omdat we streven naar trapsgewijs aftreden, zal voor de bestuursleden van ViP en Plus+ de eerste zittingstermijn 2 jaar zijn, voor die van Werknemers UB en Zelfstandigen 3 jaar, en voor Werknemers Omroep en NVF 4 jaar.

Alle informatie over hoe je je kandidaat kan stellen en hoe het tijdpad eruit ziet, lees je hier.

Profiel beleidsteams


Ook voor de beleidsteamleden geldt dat zij hun achterban vertegenwoordigen en opkomen voor de belangen ervan maar tegelijkertijd oog houden en zich inzetten voor het complete journalistieke veld.

De beleidsteams werken in opdracht van het bestuur. Ze kunnen zelf onderwerpen agenderen bij het bestuur en voorstellen daar beleid voor te ontwikkelen. De adviezen zijn zwaarwegend; het bestuur moet goede argumenten hebben om ervan af te wijken. Leden van de beleidsteams werken aan het heden en de toekomst van de NVJ.

De beleidsteamleden zijn, samen met de vertegenwoordiger uit dezelfde ledengroep in het bestuur en een secretaris aanspreekpunt voor de eigen ledengroep. Gezamenlijk zijn zij het kernteam dat deel uit maakt van de vakgroep.

Bekijk hier het generieke profiel voor de vacatures voor de beleidsteams.

Tijdsinvestering en zittingstermijn

  • De beleidsteams vergaderen twee keer per jaar. Zo nodig wordt tussentijds kort digitaal overlegd.
  • De geschatte inzet in tijd is 8 uur per maand.
  • De zittingstermijn is 3 jaar. Omdat we streven naar trapsgewijs aftreden, zal voor de bestuursleden van ViP en Plus+ de eerste zittingstermijn 2 jaar zijn, voor die van Werknemers UB en Zelfstandigen 3 jaar, en voor Werknemers Omroep en NVF 4 jaar.

Alle informatie over hoe je je kandidaat kan stellen en het tijdpad, lees je hier.