Verkiezingen

In het nieuwe verenigingsmodel worden onze leden vanuit hun diverse journalistieke achtergronden vertegenwoordigd op alle plekken binnen de vereniging waar besluiten worden genomen en beleid wordt gemaakt.

In 2021 vinden de eerste verkiezingen plaats volgens het nieuwe verenigingsmodel. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je kandidaat te stellen of om mee te stemmen tijdens de eerste geheel digitale verkiezingen van de NVJ.

Leden in bestuur en beleidsteams

Er komt een directe vertegenwoordiging van ledengroepen in zowel het bestuur als in de drie beleidsteams (Werkvoorwaarden, Persvrijheid en Vakontwikkeling).

Bestuur

Het bestuur telt negen leden. Als het gaat om de verkiezingen vindt er een tweedeling plaats voor wat betreft de vertegenwoordiging in het bestuur. De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden in functie gekozen. Elk lid kan zich voor een van deze functies kandidaat stellen op basis van op deze functies toegesneden profielen. Alle leden mogen stemmen.

De overige zes bestuursleden vertegenwoordigen ieder een journalistieke ledengroep. Dit zijn:

Elke ledengroep (met uitzondering van Gemengd Bedrijf) kiest een vertegenwoordiger in het bestuur. Voor deze zes bestuursfuncties wordt een generiek profiel opgesteld. De portefeuilles worden na de verkiezing verdeeld binnen het bestuur.

Beleidsteams

In de drie beleidsteams hebben vertegenwoordigers zitting uit elke ledengroep (met uitzondering van Gemengd Bedrijf). Dit zijn in totaal 18 leden. Per beleidsteam wordt een generiek profiel opgesteld, op basis waarvan leden zich kandidaat kunnen stellen.

Termijnen

De zittingstermijn van leden van bestuur en beleidsteams is drie jaar. Zij kunnen voor een tweede termijn herkozen worden. In uitzonderlijke gevallen, op voorstel van het bestuur, kan een derde termijn van drie jaar worden voorgesteld aan de leden.

Verkiezingen in 2021

In 2021 vinden verkiezingen plaats in elke ledengroep (met uitzondering van Gemengd Bedrijf) voor vertegenwoordiging in het bestuur en de drie beleidsteams.
Elke ledengroep heeft 4 vacatures te vervullen; één voor het hoofdbestuur en één voor elk beleidsteam.

Meer informatie vind je op de pagina's vacatures en kandideren en tijdpad.