Verkiezingen


De NVJ zoekt kandidaten die zitting willen nemen in het bestuur of een van de drie beleidsteams Werkvoorwaarden, Persvrijheid en Vakontwikkeling.

Over de beleidsteams

Als lid van een beleidsteam zet je je in voor belangrijke thema’s die passen bij je interesses. Misschien wil je je inzetten voor een betere onderhandelingspositie van freelancers. Of vind je dat de NVJ meer moet doen aan de veiligheid van journalisten. Dan kun je je kandidaat stellen voor een van de drie beleidsteams.

Een beleidsteam bestaat uit vertegenwoordigers uit de zes ledengroepen (met uitzondering van Gemengd Bedrijf), aangevuld met een vertegenwoordiger uit het hoofdbestuur. De drie beleidsteams focussen zich op drie doelen van de NVJ:

  • Het beleidsteam Werkvoorwaarden houdt zich bezig met: arbeidsvoorwaarden, freelancevoorwaarden, pensioenen, juridische dienstverlening en sociaal plannen, diversiteit/inclusie. Het profiel van de vacature kan je hier downloaden.
  • Het beleidsteam Persvrijheid houdt zich bezig met: persvrijheidszaken, perskaarten, Raad voor de Journalistiek, journalistieke waarden en PersVeilig. Het profiel van de vacature kan je hier downloaden.
  • Het beleidsteam Vakontwikkeling houdt zich bezig met: kennis en vaardigheden, opleiding en trainingen (NVJ Academy), innovatie, ondernemerschap, Villamedia, evenementen. Het profiel van de vacature kan je hier downloaden.

Heb je interesse?

Hoe je je kan aanmelden lees je in het profiel en op de pagina tijdpad en kandideren.

Over het bestuur

Je kunt je ook kandideren voor het bestuur. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de vereniging en bestaat uit negen leden. Zes leden zijn de vertegenwoordigers uit elke ledengroep (met uitzondering van Gemengd Bedrijf). De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden gekozen door alle leden van de vereniging. Als bestuurslid heb je minimaal twee portefeuilles: de eigen ledengroep of achterban én een of twee inhoudelijke portefeuilles. Vaste portefeuilles zijn Werkvoorwaarden, Persvrijheid en Vakontwikkeling. Het profiel van de vacature kan je hier downloaden.

Heb je interesse?

Hoe je je kan aanmelden lees je in het profiel en op de pagina tijdpad en kandideren.