Word actief

 

De NVJ is dé plek voor leden die zich willen inzetten voor hun collega’s en voor de kwaliteit en onafhankelijke journalistiek. Dus ben jij een onderhandelaar, organisator, moderator, actievoerder, dossiervreter, columnist of aanpakker?

Iedere bijdrage, klein of groot, doet ertoe. Je kunt deel uitmaken van een vakgroep, een beleidsteam of het bestuur. Hoeveel en hoe vaak je actief wilt zijn bepaal je zelf.

Alle bijdragen in vogelvlucht

Hoofdbestuur

Zes journalistieke ledengroepen kiezen ieder één vertegenwoordiger in het bestuur. Je kunt je kandidaat stellen namens de ledengroep waarin je bent ingedeeld. Elk bestuurslid heeft minimaal twee portefeuilles: de eigen ledengroep en één of twee inhoudelijke portefeuilles. Het bestuur stelt na installatie vast welke portefeuilles er zijn, en hoe deze verdeeld worden. Vaste portefeuilles zijn Werkvoorwaarden, Persvrijheid en Vakontwikkeling. Deze portefeuillehouders zijn tevens voorzitter van het gelijknamige beleidsteam.

De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden gekozen door alle leden. Let wel: deze functies komen respectievelijk in 2023, 2024 en 2025 vrij.

Bekijk hier de vacature voor bestuurslid.

Beleidsteams

Uit elk van de zes journalistieke ledengroepen worden drie vertegenwoordigers gekozen in de drie verschillende beleidsteams (Werkvoorwaarden, Persvrijheid, Vakontwikkeling). Je kunt je alleen kandidaat stellen namens de ledengroep waarin je bent ingedeeld.

Beleidsteams werken in opdracht van het bestuur. Ze kunnen ook zelf onderwerpen agenderen bij het bestuur en voorstellen daar beleid voor te ontwikkelen. De adviezen zijn zwaarwegend; het bestuur moet goede argumenten hebben om ervan af te wijken.

Lees hier meer over de verkiezingen en hoe je je kunt kandideren.


Vakgroepen

De vakgroepen zijn de ‘actieve voorhoede’ van de journalistieke ledengroepen. Hun rollen zijn:

  • Adviseren / gevraagd input leveren aan beleidsteams en bestuur
  • Agenderen / ongevraagd onderwerpen op de kaart zetten bij bestuur en beleidsteams
  • Actief zijn / met name op het gebied van bijdragen aan nieuwsbrieven voor de eigen ledengroep, en het organiseren van activiteiten voor de eigen ledengroep

Je kunt alleen in de vakgroep deelnemen van de ledengroep waarin je bent ingedeeld. Er zijn geen verkiezingen voor de vakgroepen. Je kunt je zelf aanmelden. Je inzet bepaal je zelf. Deelnemers aan de vakgroep krijgen een handig handboek met uitleg en werking van de vakgroep.

Help mee de koers te bepalen en help ons om de positie van journalisten te verbeteren!
Meld je aan via onderstaand formulier, dan nemen wij telefonisch contact met je op.

We vinden het fijn dat je mee wilt helpen om de positie van journalisten te verbeteren! Maar wanneer je een actieve rol wilt spelen bij de NVJ moet je wel eerst lid worden. Hier vind je meer informatie.

Hoe wil je actief worden?

Wanneer je dit formulier verstuurt nemen wij contact met je op om je beter te leren kennen en met elkaar af te stemmen welke bijdrage jij zou kunnen leveren. Maar misschien heb je zelf al een idee dat je met ons wilt delen. Beschrijf het (compact) hieronder en stuur het mee!

‘Ik ben ontzettend trots op de actie Fotojournalistiek heeft een Prijs. Het was een mooi resultaat van een tot dan toe onbekende organisatie die in Den Haag anderen wakker kwam schudden.’ - Ingrid de Groot #wijzijndenvj

Lees verder