Elke bijdrage telt

Iedere bijdrage, klein of groot, doet ertoe. Je kunt deel uitmaken van een vakgroep, een beleidsteam of het bestuur. Hoeveel en hoe vaak je actief wilt zijn bepaal je zelf.

Alle bijdragen in vogelvlucht

Hoofdbestuur

Zes journalistieke ledengroepen kiezen ieder één vertegenwoordiger in het bestuur. Je kunt je kandidaat stellen namens de ledengroep waarin je bent ingedeeld. Elk bestuurslid heeft minimaal twee portefeuilles: de eigen ledengroep en één of twee inhoudelijke portefeuilles. Het bestuur stelt na installatie vast welke portefeuilles er zijn, en hoe deze verdeeld worden. Vaste portefeuilles zijn Werkvoorwaarden, Persvrijheid en Vakontwikkeling. Deze portefeuillehouders zijn tevens voorzitter van het gelijknamige beleidsteam.

De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden gekozen door alle leden. Let wel: deze functies komen respectievelijk in 2023, 2024 en 2025 vrij.

Beleidsteams

Uit elk van de zes journalistieke ledengroepen worden drie vertegenwoordigers gekozen in de drie verschillende beleidsteams (Werkvoorwaarden, Persvrijheid, Vakontwikkeling). Je kunt je alleen kandidaat stellen namens de ledengroep waarin je bent ingedeeld.

Beleidsteams werken in opdracht van het bestuur. Ze kunnen ook zelf onderwerpen agenderen bij het bestuur en voorstellen daar beleid voor te ontwikkelen. De adviezen zijn zwaarwegend; het bestuur moet goede argumenten hebben om ervan af te wijken.

Vakgroepen

De vakgroepen zijn de ‘actieve voorhoede’ van de journalistieke ledengroepen. Hun rollen zijn:

  • Adviseren / gevraagd input leveren aan beleidsteams en bestuur
  • Agenderen / ongevraagd onderwerpen op de kaart zetten bij bestuur en beleidsteams
  • Actief zijn / met name op het gebied van bijdragen aan nieuwsbrieven voor de eigen ledengroep, en het organiseren van activiteiten voor de eigen ledengroep

Je kunt alleen in de vakgroep deelnemen van de ledengroep waarin je bent ingedeeld. Er zijn geen verkiezingen voor de vakgroepen. Je kunt je zelf aanmelden. Je inzet bepaal je zelf. Deelnemers aan de vakgroep krijgen een handig handboek met uitleg en werking van de vakgroep.

Kernteams

De activiteiten van de vakgroep worden gecoördineerd door een zogeheten kernteam, bestaande uit de vertegenwoordigers van jouw ledengroep in bestuur en beleidsteams, en een secretaris.

Focusgroepen

De term ‘Focusgroepen’ is een containerbegrip voor allerlei gremia die een specifieke taak hebben. Een groot deel bestaat al, en blijft ook functioneren. Denk aan onderhandelingsdelegaties, pensioencommissie, programmamakersoverleg of de werkgroep politieperskaart.

Focusgroepen worden samengesteld door het bestuur, al dan niet op voorstel van een beleidsteam. Er zijn geen verkiezingen. Je kunt wel je interesse tonen, maar je niet aanmelden in de zin van automatische toegang, zoals bij vakgroepen. Soms worden leden opgeroepen, meestal worden ze gevraagd.


Wil jij ook actief worden?

De NVJ is dé plek voor leden die zich willen inzetten voor hun collega’s en voor de kwaliteit en onafhankelijke journalistiek. Dus ben jij een onderhandelaar, organisator, moderator, actievoerder, dossiervreter, columnist of aanpakker? Word ook actief. Elke bijdrage, klein of groot, doet ertoe! Lees hier meer en meld je aan!

Foto: Sebastiaan ter Burg