FAQ de nieuwe NVJ

De meest gestelde vragen over de nieuwe structuur hebben wij hieronder voor je op een rij gezet. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op met de ledenservice via ledenservice@nvj.nl of bel naar 020-3039700.

  • Leden van de NVJ worden op basis van hun functie, dienstverband, of ondernemerschap ingedeeld in een ledengroep. Er zijn zeven ledengroepen: Zelfstandigen, Werknemers Omroep, Werknemers Uitgeverijbedrijf, NVF, Plus+, ViP en Gemengd Bedrijf.

   De ledengroepen hebben zelf geen eigen bestuur, maar vanuit elke ledengroep wordt wel een lid in het bestuur, en drie leden in de drie beleidsteams gekozen (met uitzondering van Gemengd Bedrijf). Jouw ledengroep is dus goed vertegenwoordigd op bestuursniveau.

  • In Mijn NVJ kun je je contact- en adresgegevens aanpassen. Als je als lid bent ingedeeld in een bepaalde ledengroep en je komt ook in aanmerking voor een andere ledengroep, dan kun je dit makkelijk aanpassen. In Mijn NVJ worden ook je kortingen berekend voor onze diensten en meld je je aan voor evenementen of cursussen. Verder kun je hier je  gegevens inzien die alleen voor NVJ-leden beschikbaar zijn, zoals verslagen, begroting en jaarrekeningen.
  • Als je op basis van functie, dienstverband of ondernemerschap in meerdere ledengroepen past, kun je zelf een keuze maken in welke ledengroep je ingedeeld wilt worden.

   Stel, je bent een jonge freelancejournalist, dan kun je kiezen tussen de ledengroepen Zelfstandigen en ViP.

  • Als je in meerdere ledengroepen past, dan kun je je ledengroep wijzigen in het Mijn NVJ profiel. Indien je vindt dat je niet in de juiste ledengroep zit, neem dan contact op met de ledenservice.
  • In het oude verenigingsmodel waren de leden ingedeeld in secties met elk een eigen bestuur. Deze secties worden vervangen door ledengroepen. De ledengroepen hebben zelf geen eigen bestuur, maar vanuit elke ledengroep worden wel een lid in het bestuur, en drie leden in de drie beleidsteams gekozen. Jouw ledengroep is dus goed vertegenwoordigd op bestuursniveau.
  • Je maakt automatisch deel uit van een ledengroep op basis van je functie, dienstverband, of ondernemerschap. De vakgroep vormt de voorhoede van de ledengroep, bestaande uit actieve leden die zich hiervoor hebben aangemeld. Deze vakgroepen hebben een antennefunctie en voeden het bestuur en de beleidsteams gevraagd en ongevraagd met onderwerpen die in de ledengroepen leven. Hier worden ook evenementen en debatten bedacht en georganiseerd of worden bijdragen geleverd aan de nieuwsbrieven voor de ledengroepen. 
  • Deelname kan vrijwel altijd want er zijn geen drempels voor deelname aan een vakgroep: je kunt je simpelweg aanmelden via het onderstaande formulier als je behoort tot een van de ledengroepen en lid bent van de NVJ. Belangrijkste is dat je gemotiveerd bent om iets voor je vakgenoten te willen betekenen.
  • Er zijn drie beleidsteams die zich focussen op de drie hoofddoelen van de NVJ: werkvoorwaarden, persvrijheid en vakontwikkeling. De beleidsteams opereren in opdracht van het bestuur en dragen zelf onderwerpen aan bij het bestuur. De beleidsteams kunnen zelf tot een advies of beleidsvoorstel komen, maar vragen wel zo vaak mogelijk input aan de vakgroepen.
  • Elke ledengroep heeft een vertegenwoordiging in het hoofdbestuur en in van de drie beleidsteams. Voor deze bestuursfuncties kunnen kandidaten vanuit elke ledengroep zich aanmelden en gekozen worden door de leden uit de ledengroepen. Leden van Gemengd Bedrijf kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester.
  • Je belangen worden behartigd door de secretaris van jouw ledengroep en de bestuursleden vanuit jouw ledengroep in de beleidsteams en het hoofdbestuur. Ook de vakgroep is er om leden uit beleidsteams en bestuur te wijzen op wat er speelt of waar aandacht voor moet komen.
  • Nee, de onderhandelingen worden gevoerd door de secretaris van jouw ledengroep en de onderhandelingsdelegatie. De resultaten worden voorgelegd aan de betrokken leden die hierover kunnen stemmen.
  • Leden hebben stemrecht voor alle onderhandelingstrajecten waar zij direct bij betrokken zijn.
  • Iedere ledengroep krijgt een eigen nieuwsbrief met daarin zowel algemeen nieuws en nieuws en achtergronden specifiek voor de eigen ledengroep. Wil je meer betrokken zijn, dan raden we je aan deel te nemen in de vakgroep.
  • Je kunt je inschrijven voor nieuwsbrieven van meerdere ledengroepen.