Word actief!

Als actief lid heb je binnen de vakgroep Plus+ een antennefunctie en lever je gevraagd en ongevraagd onderwerpen aan. Hier borrelen ook de ideeën, van het organiseren van een debat tot het schrijven van opinies. Dit alles gebeurt binnen jouw vakgroep. Lees hier over hoe jij ook kunt bijdragen.