Vakgroep Plus+

De vakgroep van Plus+ vormt de ‘actieve voorhoede’ van de leden die de aow-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Deelnemers in de vakgroep komen dan ook rechtstreeks uit Plus+ ledengroep.

Deelname kan vrijwel altijd want er zijn geen verkiezingen voor de vakgroep: je kunt je aanmelden als je behoort tot de Plus+ doelgroep en lid bent van de NVJ. Belangrijk is dat je motivatie hebt om iets voor de NVJ/Plus+ en aangesloten vakgenoten te willen betekenen. 

Wat zijn de rollen van vakgroep Plus+?

 1. Advisering: het geven van input aan de beleidsteams bij de totstandkoming van adviezen
 2. Opmerken: het aandragen van onderwerpen bij bestuur en beleidsteams
 3. Een levendige Plus+ ledengroep: het uitvoeren van werkzaamheden voor de eigen ledengroep

Dit betekent:

In de vakgroep kom je op voor de belangen en interesses van de Plus+ achterban. Dat betekent dat je issues en thema’s kunt agenderen binnen de NVJ die deze groep aangaat én belangrijk vindt. Dit kun je doen door een onderwerp bij het bestuur van de NVJ aan te dragen, maar ook door een event, lezing, training of masterclass te (mede-)organiseren. Daarnaast zal er altijd gecommuniceerd moeten worden met de achterban; we zoeken dan ook deelnemers die bereid zijn input te geven voor een nieuwsbrief, door het schrijven van een column of opiniestuk.

Door deelname aan de vakgroep Plus+ kun je actief worden binnen de NVJ en op die manier iets betekenen voor de achterban van aow-gerechtigde journalisten. Ook is het een manier om jouw stem binnen de NVJ te laten horen.

Wat kun je doen binnen vakgroep Plus+?

Belangrijk is dat je bereid bent om naast het kwartaal (zoom)overleg beschikbaar te zijn voor een helpende hand. Te denken valt aan:

 • communicatie: je draagt bij aan een nieuwsbrief. Dat kan zijn: een column of opiniestuk schrijven bijvoorbeeld;
 • events: je denkt mee en (mede)organiseert events, zoals debatten, lezingen, deelname aan een panel of masterclasses;
 • het coachen en adviseren van jonge journalisten of journalisten in nood;
 • meedenken en meehelpen bij de organisatie van een excursie en/of borrel.

Zelf ideeën inbrengen

Ja graag! Als je actief bent in de vakgroep kun je zelf ideeën aandragen. Wanneer er draagvlak is voor jouw idee, dus meerdere vakgenoten zijn enthousiast, dan werk je jouw idee uit en dien je een plan in voor een budgetaanvraag. De toetsing vindt plaats via de kaders van het zogeheten Handboek en profiel vakgroepen en de gekozen Plus+ vertegenwoordigers in beleidsteams en bestuur. Jouw secretaris Plus+, Milen van Boldrik, wil je hierin graag begeleiden.

Hoeveel tijd ben je hiermee kwijt?

De mate van activiteit kun je zelf bepalen en je bepaalt zelf hoe lang je actief wilt blijven: misschien wil je één project op poten zetten, of één lezing dan wel excursie organiseren. Tegelijkertijd kun je ook voor een langere tijd verbonden zijn aan de vakgroep Plus+. Jij bepaalt.

Het streven is om eens per kwartaal een zoom-meeting te organiseren waarin de deelnemers van de vakgroepen elkaars ideeën kunnen horen en kunnen bespreken. In de traditie van Plus+ zullen we eens per jaar een excursie en borrel organiseren.

Aantal deelnemers

We gaan uit van een maximum van 30 deelnemers en een minimum van 10 deelnemers. Deelname kan vrijwel altijd, want er worden geen verkiezingen gehouden voor vakgroepen. De vakgroep Plus+ bestaat bij voorkeur uit personen met verschillende achtergronden.

De voordelen voor jezelf

 • je levert een belangrijke bijdrage aan de doelen van de NVJ;
 • je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in je vak;
 • je onderhoudt hiermee je journalistieke netwerk.

Voorbeelden van activiteiten die we eerder hebben georganiseerd

 • jaarlijkse excursie en borrel;
 • (zoom)masterclasses;
 • NVJ Mentorenprogramma; coaching journalisten in nood;
 • kwartaalvergadering via zoom;
 • columns en opiniestukken.

Foto: Sebastiaan ter Burg