Zo werkt de NVJ

De NVJ is dé plek voor journalisten die zich willen inzetten voor kwaliteit en onafhankelijke journalistiek. Samen met onze 8.000 leden bespreken we onze doelen, bepalen we de koers en komen in actie voor de uitoefening van ons vak. Dat doen we met z’n allen.

Een vereniging waar ieder lid zich vertegenwoordigd voelt

Om te zorgen dat leden daadwerkelijk inspraak hebben, heeft de NVJ een verenigingsmodel ontwikkeld waarin elk lid gehoord wordt en zich vertegenwoordigd voelt. Onze leden zijn daar aanwezig waar besluiten worden genomen en beleid wordt gemaakt.

De leden:

  • praten en beslissen mee over alle journalistieke onderwerpen waar de NVJ een rol in heeft;
  • hebben ruimte om zelf initiatieven te ontplooien;
  • krijgen te maken met korte lijnen;
  • maken deel uit van een levendige vereniging.

Hoe ziet dat verenigingsmodel er dan uit?

Ledengroepen

We delen de leden die journalist zijn of voor een journalistiek medium werken in zeven ledengroepen:

Elke ledengroep bestaat dus uit leden met een zelfde journalistieke achtergrond en behoudt zo een eigen identiteit.

Vakgroepen

Veel van onze leden willen graag actief zijn binnen de NVJ. Dat gebeurt in de zogeheten vakgroep, waarin je zelf de mate van activiteit bepaalt. Elke ledengroep, met uitzondering van Gemengd Bedrijf heeft zo’n actieve vakgroep.

Beleidsteams

De NVJ kent drie hoofddoelen: behartigen van de belangen van de leden; waken over- en strijden voor de persvrijheid; het bevorderen van een hoogstaande beoefening van de journalistiek.

Er zijn drie beleidsteams die zich bezighouden met deze doelen. In elk beleidsteam – persvrijheid & veiligheid, werkvoorwaarden, en vakontwikkeling – zitten vertegenwoordigers uit ledengroepen, met uitzondering van Gemengd Bedrijf.

Hoofdbestuur

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de vereniging. De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden gekozen door alle leden van de vereniging, inclusief Gemengd Bedrijf. De overige zes bestuursleden worden gekozen door hun eigen ledengroep, met uitzondering van Gemengd Bedrijf. Zo ontstaat er een bestuur waarin alle journalistieke ‘achtergronden’ zijn vertegenwoordigd.

De ALV

De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging, stelt de regels vast, controleert uitvoering van (financieel) beleid en benoemt de bestuursleden.

>> Hier vind je nog veel meer informatie over het verenigingsmodel dat de NVJ in 2021 invoert >>

 

Foto: Sebastiaan ter Burg

 

Zo werkt de NVJ