Ik wil de rol van de journalist weer op de kaart zetten

‘Ik vond het als startende journalist belangrijk en ook een beetje stoer om lid van de NVJ te worden. Ik hoop dit enthousiasme over te kunnen brengen op de jongere generatie en te zorgen dat ook zij actief lid worden van de NVJ.’

Wie: Sander ’t Sas (1975)
Wat: (senior) verslaggever bij EenVandaag
Lid sinds: 1995
Actief voor de NVJ: Bestuurslid sectie Omroep (sinds 2005)
Hoeveel uur ben je ermee kwijt? Dit is flexibel
Inspirator: Louis Theroux, Kees Schaepman

Wat doe je voor de NVJ?

‘Als voorzitter van de sectie omroep leid ik onze tweemaandelijkse vergadering en neem ik initiatief tot het organiseren van activiteiten en debatten. Daarnaast vertel ik al mijn collega’s over de NVJ, leg ik uit wat onze organisatie doet en roep ik ze op om ook lid te worden. Want cao-onderhandelingen gaan niet vanzelf en iedereen is gebaat bij een sterke NVJ. Lid worden van de NVJ is voor mij ook een vorm van solidariteit. Je doet dit echt met elkaar.’ 

Waar ben je het meest trots op tot nu toe?

‘Door het organiseren van debatten hebben we tal van onderwerpen uit onze sector op de kaart gezet, zoals: doen we nog wel genoeg aan buitenlandjournalistiek? Of hoe verhoudt zich de rol van de parlementaire pers met die van de politici en hun woordvoerders? Deze avonden brachten wat teweeg. Ze gingen over de inhoud van het vak en plaatsten de journalistieke discussie op de agenda. Ze waren prikkelend en zetten mensen aan tot nadenken. Juist doordat we in gesprek gingen met collega’s van andere omroepen en andere sectoren hoorden we verschillende standpunten. Zo houd je jezelf scherp en kun je van elkaar leren. Dat vind ik echt het mooie van de NVJ.’

Wat is je motivatie geweest om actief te worden?

‘In 2003 hebben journalisten uit tal van omroepen zich georganiseerd in het informele platform ‘Bezorgde Omroepmedewerkers’. We maakten ons zorgen over de verspilling van geld binnen de omroepsector. Het was een versplinterd landschap, er waren tal van omroepen, maar er werd nauwelijks samengewerkt. Zonde! De NVJ omarmde ons initiatief, gaf het een steuntje in de rug en dat zorgde ervoor dat ik actiever betrokken raakte bij de NVJ. Een aantal jaar later werd ik bestuurslid van de sectie Omroep.’

Wat hoop jij te bereiken door dit werk te doen?

‘Wat ik in de journalistiek wil bewerkstelligen is dat mensen bij jouw verhaal op het puntje van hun stoel gaat zitten. En dat gevoel is een beetje verdwenen. Alles gaat tegenwoordig zo ontzettend snel, we doen veel dingen tegelijkertijd, waardoor de boodschap niet blijft hangen en dat vind ik zonde. Ik wil de rol van de journalist weer op de kaart zetten, bijvoorbeeld door debatten te organiseren over de grens tussen de neutrale journalist, de opiniemaker en de activist. Is dit een goede of slechte ontwikkeling? Ik ben erg benieuwd wat mijn collega’s hiervan denken. En ik zou het heel erg leuk vinden om jonge journalisten wegwijs te maken in het vak. Mijn kennis over te dragen, maar ook veel te leren van hun frisse blik. Ik vond het als startende journalist belangrijk en ook een beetje stoer om lid van de NVJ te worden. Ik hoop dit enthousiasme over te kunnen brengen op de jongere generatie en te zorgen dat ook zij actief lid worden van de NVJ.’

Kun je ’t vrijwilligerswerk aanraden?

‘Mensen moeten zich laten horen en laten zien. Het is leuk voor jezelf, je leert collega’s kennen uit andere sectoren en kunt gezamenlijk een vuist vormen naar de buitenwereld. Je kunt laten zien waar we als beroepsgroep voor staan en dat kan alleen door zelf ook actief te worden. Dat betekent niet dat je elke week iets moet doen, je kunt ook naar activiteiten gaan, leden werven en meepraten over hoe de NVJ haar stem kan laten horen. En dat is belangrijk, want de NVJ draagt 'het belang van de onafhankelijke journalistiek' uit aan bijvoorbeeld de politiek, die voorwaarden kan creëren voor een pluriform, onafhankelijk en breed media aanbod. Daar zijn we allemaal bij gebaat.’

foto: Dingena Mol


Meer dan 115 actieve leden helpen mee aan het tot stand komen van onze strategie en activiteiten. Wie zijn die actieve leden eigenlijk en waarom doen zij dit werk? Vrijwilligers over hun werk voor de NVJ en hun inspiraties.​ Lees hier de interviews met andere actieve leden.

Word ook actief voor de NVJ

Ben jij een onderhandelaar, organisator, moderator, actievoerder, dossiervreter, columnist of aanpakker? Word ook actief. Elke bijdrage, klein of groot, doet ertoe! #wordactief

Word actief