Ik ben trots op de toegenomen solidariteit

‘Er zijn nu op allerlei plekken groepen freelancers die zich verenigd hebben. Die ontdekt hebben dat het nodig is, dat er iets mogelijk is en dat ze er niet alleen voor staan.’ 


Wie: Ludo Hekman (1980)
Wat: onderzoeksjournalist, richtte Lighthouse Reports op
Lid sinds: 2015
Actief voor de NVJ: Sinds 2018 bestuurslid van de sectie Zelfstandigen
Hoeveel uur ben je ermee kwijt? Erg flexibel, soms een aantal uur per maand, soms een aantal dagdelen
Inspirator: Thomas Blom, documentairemaker met wie ik samenwerkte. Hij was actief bij de NVJ en daardoor raakte ook ik betrokken.

Wat doe je voor de NVJ?

‘We vergaderen met de sectie Zelfstandigen eens per maand en bespreken dan wat er speelt voor freelancers: lobby trajecten, onderhandelingen en actuele vraagstukken voor zelfstandigen in de journalistiek. We organiseren regelmatig activiteiten en evenementen om freelancers te mobiliseren en te verenigingen.’

Waar ben je het meest trots op tot nu toe?

‘De toegenomen solidariteit. Er zijn nu op allerlei plekken groepen freelancers die zich verenigd hebben. Die ontdekt hebben dat het nodig is, dat er iets mogelijk is en dat ze er niet alleen voor staan. Dat hebben we natuurlijk niet allemaal aan onszelf te danken. De rechtszaak die fotojournalist Ruud Rogier en freelance journalist Britt van Uem hebben aangespannen tegen de Persgroep is bijvoorbeeld een belangrijke mijlpaal geweest. Dat heeft de onderbetaling van freelancers mede op de kaart gezet.’

Wat is je motivatie geweest om actief te worden? 

‘Ik was al jaren actief als freelancer en was er klaar mee om constant onderbetaald te worden. Via een collega-freelancer kwam ik terecht bij de NVJ. Mijn eerste gedachte was: ‘wat goed dat een groep mensen zich fulltime en met kennis van zaken inzet voor de belangen van (freelance) journalisten!’ Ik voelde me direct minder kwetsbaar. Toen ik werd benaderd en daarna verkozen voor een bestuursfunctie voelde ik een verantwoordelijkheid om er aan bij te dragen.’

Wat hoop jij te bereiken door dit werk te doen?

‘Ik wil dat freelancers zich nog meer bewust worden van hun positie. Er zijn mogelijkheden, mits we samen optrekken. Ik wil me inzetten voor een betere onderhandelingspositie van alle freelancers. Voor fatsoenlijk tarieven. Zodat freelance journalisten hun werk niet langzaam zien verworden tot een dure hobby. Consumenten zijn in toenemende mate bereid te betalen voor een online krantenabonnement. In 2020 zag DPG daardoor haar winst met bijna 40 procent toenemen. Dat is een kleine 70 miljoen extra winst. Het zou de uitgevers sieren als zij op hun beurt in toenemende mate bereid zijn om degene die die krant dagelijks van waardevolle inhoud voorzien ook fair te betalen.’

Kun je ’t vrijwilligerswerk aanraden?

‘Zeker, het is waardevol om een bijdrage te kunnen leveren. Voor je collega’s en voor een gezonde journalistieke sector. En een goede plek om je negatieve energie om te zetten in een positieve bijdrage.’

foto: Sebastiaan ter Burg, CC BY 4.0 


Meer dan 115 actieve leden helpen mee aan het tot stand komen van onze strategie en activiteiten. Wie zijn die actieve leden eigenlijk en waarom doen zij dit werk? Vrijwilligers over hun werk voor de NVJ en hun inspiraties.​ Lees hier de interviews met andere actieve leden.


Ben jij een onderhandelaar, organisator, moderator, actievoerder, dossiervreter, columnist of aanpakker? Word ook actief. Elke bijdrage, klein of groot, doet ertoe! #wordactief

Word actief