Auteursrechtschending

Het gebeurt zeer regelmatig dat er op het internet artikelen of foto’s zonder toestemming van de maker worden gepubliceerd. Wat valt hiertegen te doen? Een freelance journalist of fotograaf kan – als maker – zelf optreden tegen inbreuken op het auteursrecht. Iedereen die verveelvoudigings- en/of openbaarmakingshandelingen verricht, is aan te spreken wegens inbreuk op het auteursrecht.

Civielrechtelijk zijn onder meer de volgende stappen mogelijk:

  • Een verbod eisen. De foto of het artikel moet worden verwijderd van de website.
  • Een schadevergoeding eisen. Doordat er zonder toestemming gebruik gemaakt wordt van auteursrechtelijk beschermd werk lijdt de freelance journalist of fotograaf schade. Degene die verantwoordelijk is voor de inbreuk moet deze schade vergoeden.

De afdeling NVJ Advocaten & Juristen heeft voorbeeldbrieven opgesteld, waarin beide eisen zijn opgenomen: