Collectieve rechten

Naast het auteursrecht bestaan er voor de zelfstandig journalist ook belangen die alleen collectief kunnen worden behartigd. Voor het kopiëren van werk, het uitlenen van boeken of tijdschriften, het doorgeven van programma’s via de kabel of het opnemen van werk in readers wordt collectief geld geïnd.

Die vergoedingen zijn uit praktisch oogpunt niet individueel te innen. Het zijn de zogenoemde auteursrechtorganisaties die de volgende collectieve rechtenvergoedingen innen en verdelen: leenrecht, reprorecht, kabelrecht, thuiskopierecht en readerrecht.

  • Schrijvende journalisten en omroepjournalisten kunnen voor hun collectieve rechten terecht bij Stichting Lira.
  • Fotojournalisten en andere visuele makers kunnen terecht bij Stichting Pictoright.

Zelfstandig journalisten kunnen zich kosteloos aansluiten bij één van de twee auteursrechtorganisaties en opgave doen van hun werk. Dit kan per jaar honderden tot duizenden euro’s extra opleveren.