Overdracht en licentie

Overdracht auteursrecht

De rechthebbende kan zijn auteursrecht volledig of gedeeltelijk overdragen aan een derde. Overgang van auteursrecht houdt in dat de ene rechthebbende in plaats van de ander komt.

De journalist die zijn auteursrechten overdraagt aan bijvoorbeeld een uitgever verliest deze rechten voorgoed. De overdracht moet schriftelijk gebeuren. Zonder akte, een schriftelijk stuk met handtekening, is er geen sprake van auteursrechtoverdracht.

Licentie voor gebruik van werk

De rechthebbende kan iemand ook toestemming geven voor een bepaald soort gebruik van zijn werk. Dit heet een licentie. Een licentie kan zowel mondeling als schriftelijk worden verleend. Een voorbeeld hiervan is een fotograaf die een uitgever toestemming verleent om zijn foto te publiceren in de krant.

Voor elk ander gebruik moet opnieuw toestemming worden gevraagd aan de fotograaf. Het voordeel van een licentie is dat de rechthebbende volledige zeggenschap blijft houden over zijn werk. Met andere woorden: het auteursrecht blijft in handen van de zelfstandige journalist.