Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, ook wel leverings- of betalingsvoorwaarden genoemd, worden vooraf of tijdens het sluiten van de overeenkomst verstrekt aan de klant. Algemene voorwaarden kun je ook meesturen met de offerte. In elk geval is het niet voldoende – en ook te laat – om alleen op de factuur te verwijzen naar de voorwaarden. De klant moet een redelijke mogelijkheid hebben gehad om de voorwaarden door te nemen.

In de voorwaarden maakt de zelfstandig journalist duidelijk onder welke voorwaarden hij zijn diensten levert. In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld. Het is wel zaak dat de opdrachtgever vervolgens verklaart akkoord te zijn met de toepasselijkheid en de inhoud van de algemene voorwaarden.

Voorwaarden beide partijen

Let wel: als beide partijen voorwaarden hanteren, gelden de voorwaarden die het eerst van toepassing zijn verklaard, tenzij de wederpartij die voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijst. Vaak staat dat ook weer in de algemene voorwaarden.

De belangrijkste reden om algemene voorwaarden te hanteren, is om risico’s af te dekken. Je doet een beroep op de algemene voorwaarden als je een conflict krijgt met de opdrachtgever, bijvoorbeeld over de betaling van meerwerk.

Veelvoorkomende bepalingen gaan over:

 • Het leveren van goed werk;
 • Geheimhouding van de informatie die je in het kader van de opdracht hebt gekregen;
 • Offerte en opdrachtbevestiging;
 • Doel en omschrijving van de opdracht;
 • Levering en eerste gebruiksrecht;
 • Levertermijn;
 • Eenmalige eenvoudige herziening;
 • Tussentijdse wijziging van de opdracht;
 • Honorarium en soorten kosten;
 • Vrijwaring tegen aansprakelijkheid;
 • Auteursrecht;
 • Betalingsverplichting en -termijn;
 • Afwikkeling van geschillen.

Kopie algemene voorwaarden

Neem in de offerte of overeenkomst altijd het zinnetje op dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Vermeld hierbij ook dat de klant, bij het tekenen van de offerte of overeenkomst, ook tekent voor ontvangst en toepassing van de algemene voorwaarden. Stuur daarbij een kopie of pdf van de voorwaarden mee.


Downloads

Zelfstandig journalisten en fotojournalisten kunnen algemene voorwaarden downloaden. De NVF-leveringsvoorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door NVJ-leden.

freelancers juridisch