Offerte

Om achteraf misverstanden te voorkomen, zorg je dat je je afspraken zo duidelijk mogelijk hebt vastgelegd met de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld door te werken met offertes die door de opdrachtgever voor akkoord moeten worden getekend. Ook kan dit door iedere opdracht schriftelijk te bevestigen. Dat kan ook per e-mail. Op deze wijze kunnen later gemaakte afspraken eenvoudig worden aangetoond. Bovendien is de offerte het eerste bewijsstuk van je vakbekwaamheid dat de opdrachtgever in handen krijgt.

In de offerte staat het aanbod waarop je overeenstemming wilt bereiken met de klant. Besteed daarom voldoende aandacht aan een heldere, foutloze formulering en vormgeving. Laat de offerte zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van de opdrachtgever.

Inhoud van de offerte

  • Samenvatting van de briefing
  • Doel van de opdracht
  • Duidelijke omschrijving van wat de klant van jou verwacht; de klantvraag is helder, concreet en bondig geschreven
  • Vorm van de publicatie
  • Aanlevering
  • Aanlevertermijn
  • Gegevens van opdrachtgever
  • Honorarium (inclusief of exclusief btw en reiskosten)
  • Toestemming voor eenmalige publicatie
  • Geldigheidsduur van de offerte
  • Algemene voorwaarden
  • Betalingstermijn

Na ondertekening van de offerte is er sprake van een overeenkomst.

 

freelancers juridisch