Netwerken

Iedereen netwerkt

Voorop gesteld: iedereen netwerkt. Je doet dat al doordat je lid wordt van Facebook-groepen of internetfora en natuurlijk door het bezoeken van congressen, workshops, borrels en recepties. De reden dat je netwerkt, is omdat je bijvoorbeeld ondersteuning zoekt, informatie wilt uitwisselen, opdrachten zoekt, nieuwe doelgroepen wil aanboren, contacten wenst of geïnspireerd wilt raken door andermans ervaringen. Netwerken is persoonsgebonden. Wat een ander doet aan netwerken, hoeft nog geen leidraad te zijn voor jezelf. Je kunt hooguit leuke ideeën van een ander oppikken. Maar er zijn wel een aantal suggesties hoe aan de slag kunt gaan.

Informeel contacten leggen

Netwerken staat niet gelijk aan primair klanten binnenhalen. Beter zou je het netwerken kunnen omschrijven als informeel contacten leggen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor zakelijke doeleinden. De redenen om je netwerk uit te breiden kunnen verschillend van aard zijn. De één zoekt nieuwe interessegebieden, de ander wil zijn portfolio uitbreiden, en weer een ander wil sparren met collega’s over het eigen vakgebied.

Goede voorbereiding

Netwerken vergt een goede voorbereiding. Bedenk vooraf wat je wilt bereiken. Wil je je terrein verleggen naar een ander journalistiek specialisme of een andersoortig medium? Heb je er belang bij om bij een uitgever binnen te komen, of in contact te komen met het bedrijfsleven of een contact bij een overheid? Breng dus eerst in kaart wat je behoefte is.

Toon interesse en maak je vraag bekend

Bedenk dat achter elk nieuw contact ook een nieuw netwerk hangt. Daar kom je achter als je iemand aanspreekt. Toon interesse in de ander, wat beweegt de ander, heeft de ander een bepaalde visie die je intrigeert. Netwerken is ook een kwestie van geven en nemen. Geef tips of deel kennis en contacten.

Maar maak ook je eigen vraag bekend, vertel wie je bent, wat je doet, wat je interesses zijn en wat je wil bereiken. Vaak kan een nieuw contact je verder helpen. Dat hoeft niet op stel en sprong. Verschiet niet je kruid te snel in een telefoongesprek, maar probeer het interessante deel tot een later gesprek te bewaren. Dan heb je namelijk een goede reden om een afspraak te maken.

Maak gebruik van je bestaande netwerk

Het is goed stil te staan bij je bestaande netwerk. Dat is namelijk veel groter dan je denkt. Elk mens kent in zijn persoonlijke kring zo’n 300 mensen uit verleden en heden. Het is een klus om die namen in kaart te brengen maar wel zinvol. Denk aan middelbare school, medestudenten, docenten, woonomgeving, familie, vrienden, oud-collega’s en collega’s, verenigingsleven. In de lijst streep je mensen aan die een belangrijke functie hebben, die je relevante informatie kunnen geven of die zelf een groot netwerk hebben.

Sommige mensen lijken al lang uit het zicht verdwenen, maar vaak herinner je zelfs na decennia nog de persoon en zijn interesses. Die oude contacten kunnen van waarde zijn omdat ze zoals eerder gezegd een achterliggend netwerk kunnen ontsluiten. Google maar eens op die oude namen, zoek via LinkedIn, Twitter of Facebook, en je vindt er een aantal terug die een interessante positie innemen of bedrijf zijn gestart.

Lange termijn investering

Wat het oplevert weet je nooit vooraf. Netwerken is geen korte termijn investering. De opbouw van een netwerk duurt misschien wel anderhalf jaar waarbij je per week een dagdeel besteedt aan netwerken.