Inschrijven Kamer van Koophandel

Inschrijven bij de start van het bedrijf

Alle ondernemingen en rechtspersonen moeten sinds 2008 bij de Kamer van Koophandel worden geregistreerd in het Handelsregister. Deze registratieplicht geldt uiteraard ook voor zelfstandig (foto)journalisten met een eigen onderneming. Zij moeten zich inschrijven bij de start van hun bedrijf.

Inschrijven kan vanaf 1 week voor de start van de onderneming tot 1 week daarna. De Kamer van Koophandel geeft de informatie over de inschrijving vervolgens door aan de Belastingdienst.

Persoonsgegevens afschermen

De verplichte registratie van journalisten met een onderneming heeft soms ook nadelige kanten. In het Handelsregister worden standaard de NAW-gegevens van de onderneming of rechtspersoon geregistreerd. Bij eenmanszaken is het privéadres van de eigenaar daardoor in principe openbaar.

Onderzoeksjournalisten die over gevoelige onderwerpen schrijven, willen uit veiligheidsoverwegingen vaak niet dat hun adresgegevens makkelijk toegankelijk zijn voor derden. Zeker niet wanneer het zakelijk adres overeenkomt met het privéadres van de journalist. De wet biedt de mogelijkheid om (woon)adressen gedeeltelijk af te schermen. Voor bestuursorganen, advocaten, deurwaarders, notarissen en een aantal specifiek in de wet genoemde organisaties blijven de gegevens echter toegankelijk.

Afschermen privéadres

Er wordt momenteel gewerkt aan een wet die voorschrijft dat de privéadressen afgeschermd moeten worden, maar deze is nog niet van kracht. Dus op dit moment zijn zowel het privé- als het vestigingsadres openbaar.

Op grond van artikel 51, lid 3 van het Handelsregisterbesluit 2008 kan het adres van een journalist worden afgeschermd indien:

  • er sprake is van een waarschijnlijke dreiging
  • het woonadres in het handelsregister niet kan worden ingezien met betrekking tot een andere onderneming
  • betrokkene niet beschikt over een openbaar telefoonnummer
  • deze persoon zelf maatregelen heeft genomen om de bekendheid van zijn adres te verminderen
  • het belang van afscherming zwaarder weegt dan de rechtszekerheid in het economisch verkeer.

Zelf maatregelen nemen

Onder de maatregelen die de journalist zelf moet hebben genomen, valt in ieder geval het afschermen van privégegevens in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) bij de gemeente waar de onderneming gevestigd is. De Kamers van Koophandel kunnen schriftelijk worden verzocht om een adres te laten afschermen. Hierbij moet onder meer worden aangegeven waaruit de waarschijnlijke dreiging bestaat.

Ander vestigingsadres laten opnemen

Als je privéadres afgeschermd is, blijft je vestigingsadres openbaar. Mocht er sprake zijn van mogelijke dreiging is het mogelijk om je te vestigen in een bedrijfsverzamelgebouw waar je een ruimte huurt. Andere opties zijn het adres van je accountant of opdrachtgever als je daar werkt of fysiek bereikbaar bent (op afspraak) en daarvoor schriftelijk toestemming hebt.

Service voor leden van de NVJ

De NVJ biedt haar leden, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om gebruik te maken van haar adres als vestigingsadres voor de KVK. Wil je meer hierover weten kan je contact opnemen met de ledenadministratie. Zij kunnen je informeren.

 

juridisch freelancers