Inschrijven Kamer van Koophandel

Alle ondernemingen en rechtspersonen moeten sinds 2008 bij de Kamer van Koophandel worden geregistreerd in het Handelsregister. Deze registratieplicht geldt uiteraard ook voor zelfstandig (foto)journalisten met een eigen onderneming. Zij moeten zich inschrijven bij de start van hun bedrijf. Inschrijven kan vanaf één week voor de start van de onderneming tot één week daarna. Mocht je eerder een KVK-nummer nodig hebben, bijvoorbeeld omdat je een pand wilt huren, dan kun je je al drie maanden voor de definitieve start inschrijven. De Kamer van Koophandel geeft de informatie over de inschrijving vervolgens door aan de Belastingdienst.

Afschermen persoonsgegevens

In het Handelsregister worden naast het vestigingsadres de NAW-gegevens van de rechtspersoon of ondernemer geregistreerd. Deze gegevens zijn dus openbaar. Met ingang van 1 januari 2022 zal het woonadres van ondernemers worden afgeschermd. Bij eenmanszaken is het woonadres echter vaak hetzelfde als het vestigingsadres – en daardoor openbaar. De reden hiervoor is dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor je onderneming. Het kabinet laat onderzoeken hoe ook voor deze groep ondernemers de privacy beter kan worden beschermd.

Sommige (onderzoeks)journalisten die over gevoelige onderwerpen schrijven, willen niet dat hun adresgegevens makkelijk toegankelijk zijn voor derden – helemaal niet wanneer het hun privéadres betreft. De wet biedt de mogelijkheid om (woon)adressen gedeeltelijk af te schermen. Voor bestuursorganen, advocaten, deurwaarders, notarissen en een aantal specifiek in de wet genoemde organisaties blijven de gegevens echter toegankelijk.

Op grond van artikel 51, lid 3 van het Handelsregisterbesluit 2008 kan de KVK het adres van een journalist afschermen indien:

  • Sprake is van een waarschijnlijke dreiging.
  • Het woonadres in het Handelsregister niet kan worden ingezien met betrekking tot een andere onderneming.
  • De journalist niet beschikt over een openbaar telefoonnummer.
  • De journalist zelf maatregelen heeft genomen om de bekendheid van zijn adres te verminderen. Hieronder valt in ieder geval het afschermen van privégegevens in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) bij de gemeente waar de onderneming gevestigd is.
  • Het belang van afscherming zwaarder weegt dan de rechtszekerheid in het economisch verkeer.

Ander vestigingsadres

Als je privéadres afgeschermd is, blijft je vestigingsadres openbaar. Mocht er sprake zijn van  eventuele dreiging, dan is het mogelijk om je te vestigen in een bedrijfsverzamelgebouw waar je een ruimte huurt. Andere opties zijn het adres van je accountant of opdrachtgever – als je daar werkt of fysiek bereikbaar bent (op afspraak) en daarvoor schriftelijk toestemming hebt.

Service voor NVJ-leden

De NVJ biedt leden onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om gebruik te maken van haar adres als vestigingsadres voor de KVK. Wil je meer hierover weten, neem dan contact op met de ledenadministratie.

freelancers juridisch