Inschrijven Kamer van Koophandel

Alle ondernemingen en rechtspersonen moeten sinds 2008 bij de Kamer van Koophandel worden geregistreerd in het Handelsregister. Deze registratieplicht geldt uiteraard ook voor zelfstandig (foto)journalisten met een eigen onderneming. Zij moeten zich inschrijven bij de start van hun bedrijf. Inschrijven kan vanaf één week voor de start van de onderneming tot één week daarna. Mocht je eerder een KVK-nummer nodig hebben, bijvoorbeeld omdat je een pand wilt huren, dan kun je je al drie maanden voor de definitieve start inschrijven. De Kamer van Koophandel geeft de informatie over de inschrijving vervolgens door aan de Belastingdienst.

Afschermen bezoekadres. Wat zijn de mogelijkheden? 

Door het aangepaste artikel 51 Handelsregisterbesluit dat per 15 december 2022 in werking is getreden, is het voortaan mogelijk om een bezoekadres af te schermen als een ondernemer wordt bedreigd of zich bedreigd voelt. De ondernemer moet wel een alternatief postadres registreren in het Handelsregister en -afhankelijk van rechtsvorm en type dreiging- voldoen aan verdere randvoorwaarden. Lees op de website van de KvK hoe je eenvoudig afscherming zelf regelt. 

Eenmanszaak

Voor de eenmanszaken is het afschermen nog eenvoudiger gemaakt en niet afhankelijk van enige vorm van dreiging. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving vanuit de Datavisie Handelregister kan het bezoekadres zonder opgaaf van redenen worden afgeschermd. Ook als het bezoekadres afwijkt van het woonadres. 

Overige rechtsvormen

Heb je geen eenmanszaak dan is afscherming van het bezoekadres mogelijk als er sprake is van dreiging. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen waarschijnlijke dreiging en concrete dreiging.

Waarschijnlijke dreiging vanwege uitoefenen beroep

Bij waarschijnlijke dreiging bestaat een voorzienbaar risico dat er iets kan gebeuren als gevolg van de uitoefening van een beroep of functie. Afscherming van het bezoekadres is mogelijk als het bezoekadres gelijk is aan het woonadres en er een convenant is afgesloten tussen de beroeps-/koepelorganisatie en KVK. De NVJ heeft zo’n convenant afgesloten met KVK. Deze mogelijkheid tot afscherming geldt voor alle rechtsvormen uitgezonderd kapitaalvennootschappen zoals de bv en nv door Europese wetgeving. Ga naar de website van de KvK 

Concrete dreiging

Bij concrete dreiging is er aantoonbare specifieke informatie nodig dat er iets kan of staat te gebeuren dat afscherming van het bezoekadres noodzakelijk maakt.
Afscherming is dan altijd mogelijk; ook voor kapitaalvennootschappen en ook als het bezoekadres niet gelijk is aan het woonadres.

Contact met de KvK

In noodgevallen zijn de woordvoerders van de Kamer van Koophandel 24/7 bereikbaar:

  • Telefonisch: 06 30 35 29 21
  • E-mail: pers@kvk.nl

 

freelancers juridisch