De kosten voor een zelfstandig journalist

Een zelfstandig journalist moet zelf veel posten financieren die een werkgever voor een werknemer betaalt.

Een werkgever betaalt bijvoorbeeld:

  • vakantietoeslag: 8%
  • vakantiedagen: 25 dagen, op jaarbasis ook 8%
  • werkgeversdeel pensioenpremie: ca. 15%
  • werkgeversdeel WW/WIA/WGA: ca. 12 tot 14%
  • werkgeversdeel zorgverzekering: ca. 7%

Dit zijn de zogenoemde bruto-brutokosten, werkgeverskosten die niet op het loonstrookje terugkomen.

Overheadkosten

Daarnaast betaalt een werkgever werkruimte, verwarming, computer, papier, telefoonkosten etcetera. Deze overhead wordt meestal op ongeveer 20 procent gesteld.

Als je als zelfstandig journalist een vergelijkbaar besteedbaar inkomen zou willen hebben als een collega in vaste dienst, zou je per maand minimaal 50 procent meer aan omzet moeten binnenkrijgen dan het bruto loon van je collega.

Dat wil zeggen, als al deze kosten daadwerkelijk gemaakt (moeten) worden. Je bepaalt zelf of je 8 procent van het jaarsalaris aan vakantie besteedt, en of je 25 dagen per jaar op vakantie gaat. Misschien zijn er veel lagere kantoorkosten omdat je alleen gebruik maakt van een laptop.

Daartegenover kunnen juist ook hogere kosten bestaan, zoals investeringen van fotografen in apparatuur of het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.