Tarief vaststellen

Je basis uurtarief is een optelsom van je streefinkomen, kosten, verzekeringen en andere zaken, gedeeld door het aantal declarabele uren.

Deze factoren hebben invloed op je uurtarief:

 • Ervaring;
 • Journalistieke vaardigheden;
 • Netwerk;
 • Specialisme;
 • Mate van flexibiliteit;
 • Snelheid en kwaliteit;
 • Aanzien van de opdrachtgever of het medium;
 • Gewicht van de opdracht.

Het helpt om je uurtarief goed te onderbouwen. Leg het accent bijvoorbeeld op de toegevoegde waarde die je kunt hebben voor opdracht en opdrachtgever.

Waarde bepalen

Veel zelfstandigen vinden het moeilijk om tot een goede tariefstelling te komen. Er bestaat nu eenmaal geen standaardlijstje met uurtarieven. Anderzijds is de prijs voor een journalistiek product niet zomaar uit de lucht gegrepen. Om een tarief vast te stellen is het handig om te weten welk jaarinkomen je wilt benaderen. Een overzicht kan je helpen deze berekening te maken:

 • Bereken je netto streefinkomen (houd rekening met kosten, zoals huur, telefoon, internet, mobiliteit, materiaal en afschrijvingen, contributies, verzekeringen, reserveringen en belastingen).
 • Bereken het aantal uren per maand (houd rekening met gereserveerde uren voor acquisitie, administratie, vakantiedagen, opleiding en periodes dat je minder klanten hebt).
 • Deel de maandomzet die je jezelf als doel hebt gesteld door het aantal beschikbare uren per maand en kom tot een bedrag per uur.

Stuksprijs vaststellen

Wanneer je een prijs per stuk (bijvoorbeeld een foto of aantal woorden) moet berekenen, kun je een schatting maken van de hoeveelheid tijd die er in de productie gaat zitten. Het aantal uur maal het uurbedrag geeft een aardige berekening van wat je per stuk zou moeten offreren.

Urencriterium

Volgens de Wet inkomstenbelasting moet de ondernemer aannemelijk maken dat aan het urencriterium van 1.225 uur wordt voldaan. Dit zijn meer dan honderd uren per maand, die overigens ook kunnen worden besteed aan acquisitie. Ze hoeven dus niet allemaal factureerbaar te zijn. Als je acht uur per dag en twintig dagen per maand werkt, kom je tot 160 uur per maand die je beschikbaar hebt voor de onderneming.


Meer weten?

Neem contact op met NVJ Advocaten & Juristen. Stuur een e-mail naar juridisch@nvj.nl of bel 020-303 97 00 (14.00-17.00 uur).