Tarief vaststellen

Het uiteindelijke basis uurtarief is een optelsom van je streefinkomen, kosten, verzekeringen enzovoorts, gedeeld door het aantal declarabele uren.

Je uiteindelijke uurtarief wordt bepaald door:

 • ervaring
 • journalistieke vaardigheden
 • eigen netwerk
 • specialisme
 • mate van flexibiliteit
 • snelheid en kwaliteit
 • aanzien van de opdrachtgever of het medium
 • gewicht van de opdracht.

Tegenover opdrachtgevers helpt een goede onderbouwing van je uurtarief; leg het accent bijvoorbeeld op welke toegevoegde waarde je levert voor opdracht en opdrachtgever.

Bepaal de waarde van je werk

Veel zelfstandigen vinden het moeilijk om tot een goede tariefstelling te komen. Er bestaat nu eenmaal geen standaardlijstje met uurtarieven. Anderzijds is de prijs voor een journalistiek product niet zomaar uit de lucht gegrepen.

Om een tarief vast te stellen is het handig om te weten welk jaarinkomen je wilt benaderen. Een overzicht kan je helpen deze berekening te maken:

 • bereken je netto streefinkomen (hou rekening met kosten, zoals huur, telefoon, internet, mobiliteit, materiaal en afschrijvingen, contributies, verzekeringen, reserveringen, belastingen etcetera)
 • bereken het aantal uren per maand (hou rekening met gereserveerde uren voor acquisitie, administratie, vakantiedagen, opleiding, ‘geen opdrachten’ etcetera)
 • deel de maandomzet die je jezelf als taak hebt gesteld, door het aantal beschikbare uren per maand en kom tot een bedrag per uur.

Stuksprijs vaststellen

Wanneer je een prijs per stuk (een foto of aantal woorden bijvoorbeeld) moet berekenen, kun je een schatting maken van de hoeveelheid tijd die er in de productie gaat zitten. Het aantal uur maal het uurbedrag geeft een aardige berekening van wat je per stuk zou moeten offreren.

Urencriterium

Volgens de Wet inkomstenbelasting moet de ondernemer aannemelijk maken dat aan het urencriterium van 1.225 uur wordt voldaan. Dit zijn meer dan 100 uren per maand, die overigens ook kunnen worden besteed aan acquisitie en hoeven dus niet allemaal factureerbaar te zijn. Als je 8 uur per dag werkt, ongeveer 20 dagen per maand, kom je tot 160 uren per maand die je beschikbaar hebt voor de onderneming.