Perskaarten

Als NVJ-lid kun je de NVJ-Perskaart aanvragen waarmee je bij perstribunes, conferenties, evenementen en festivals je kunt identificeren als journalist.

De IFJ-perskaart is bestemd voor journalisten om zich te identificeren als journalist in risico- en conflictgebieden in het buitenland.

Journalisten die in het bezit zijn van de landelijke Politieperskaart kunnen hun werk uitoefenen in door de politie afgezette gebieden om verslag te doen van bijvoorbeeld ongevallen, demonstraties, rellen en calamiteiten.

Als studentlid kun je de NVJ-Studentenperskaart aanvragen waarmee je de mogelijkheid hebt om je te identificeren als journalist. Handig voor op de perstribune of als je een congres of festival wilt verslaan.