Perskaarten

.

Als NVJ-lid kun je de NVJ-Perskaart aanvragen waarmee je bij perstribunes, conferenties, evenementen en festivals je kunt identificeren als journalist.

De IFJ-perskaart is bestemd voor journalisten om zich te identificeren als journalist in risico- en conflictgebieden in het buitenland.

Journalisten die in het bezit zijn van de landelijke Politieperskaart kunnen hun werk uitoefenen in door de politie afgezette gebieden om verslag te doen van bijvoorbeeld ongevallen, demonstraties, rellen en calamiteiten.

De Studentenperskaart identificeert de houder als een studentlid van de NVJ en is geldig gedurende het jaar van de opleiding van 1 september tot en met 31 augustus.

Perskaart
nodig?

Word lid