Basri Doğan

Motivatie

Zeer graag zou ik een actieve rol vervullen in het bestuur van de NVJ. Ik heb daarvoor mijn beweegredenen en motivatie onderstaand verwoord:

De NVJ heeft al veel voor mij betekend in de afgelopen 19 jaar dat ik lid ben. Ik zou daarom, nu ik privé in een rustiger vaarwater ben gekomen (na 14 keer met de dood bedreigd te zijn geweest van wege het verschil in persvrijheid tussen Nederland en Turkije) ‘iets’ terug willen doen voor de NVJ in de vorm van mijn tijd, energie, expertise, netwerken en journalistieke talenten.

Ik ben een gepassioneerd journalist die de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers, als ons grondwettelijk recht, zeer hoog heb. Het feit dat in mijn geboorteland turkije duizenden collegae zonder enige vorm van protest de gevangenis in zijn gesmeten vanwege de onvrijheid daar van pers en het vrije woord, is één van de redenen dat ik mijn Turkse paspoort heb ‘ingeleverd’. Ik voel me Nederlander en ben daar ook trots op!

Ik heb een groot journalistiek hart en wil daarom vanuit een eventueel toekomstige bestuursfunctie een zingevende bijdrage leveren aan de Nederlandse Journalistiek.

Vanuit een eventuele toekomstige bestuursfunctie wil ik me persoonlijk gaan inzetten voor een minimaal normale beloningsstructuur voor de journalisten in het algemeen en de NVJ-leden in het bijzonder.

De komende jaren wil ik actief de barricaden op teneinde het vak van journalist nieuw elan te geven, maatschappelijk bezien. Ik wil dit onder andere doen door de natuurlijke rol vande journalist als ‘geweten van het publieke domein’ te benadrukken. Onze eigen beide nieuwsplatforms wil ik daarvoor beschikbaar stellen (www.amsterdamdaily.nl en www.bizztodaymagazine.nl). De constructief kritische tonen zullen ontegenzeggelijk de publieke opinie gaan aanraken.

 

Biografie

Basrı Doğan (1968) is freelance journalist en momenteel werkzaam voor drie nieuws-platforms TR724, Amsterdam Daily en BizzToday-magazine. Daarvoor werkte hij in diverse functies: van journalist en correspondent tot redacteur en hoofdredacteur voor nieuws-agentschappen als Zaman Hollanda, NPO Moslim Omroep, Cihan newsagency, Time media group, Salto Publieke Omroep Amsterdam en meer. Enkele van Turkse origine. Hij startte zijn carrière als Amsterdam communicatiemedewerker bij Zaman International Newspaper. Basri is gelukkıg getrouwd, vader van drie kinderen en woont in Amsterdam. Door het vasthouden aan de vrije pers en de vrije meningsuiting is hij 15 keer met de dood bedreigd via de ‘lange arm’ van de Turkse president Erdoğan. Hij is groot voorstander van de dialoog.