Mira Herens

Advocaat

Mira Herens (1978) is sinds 2011 als advocaat werkzaam op de afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ. Na haar studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkte Mira als advocaat in Haarlem en daarna als bedrijfsjurist bij een groot mediabedrijf. In 2007 won ze de Landelijke Pleitwedstrijden voor de Advocatuur. Bij de NVJ richt Mira zich op het nationale en Europese auteursrecht, contractenrecht en mediarecht. Zij is lid van de Vereniging voor Auteursrecht en verbonden aan de Authors’ Rights Expert Group van de European Federation of Journalists. Mira interesseert zich in het bijzonder voor de ontwikkelingen op het gebied van het informatierecht in de digitale omgeving en de gevolgen daarvan voor de journalistiek.