Rowan Blijd

Vice-voorzitter NVJ

Lid van het bestuur sinds: november 2021

Portefeuille

  • Plaatsvervanger Folkert Jensma
  • Mediabeleid extern (met Folkert Jensma)
  • Interne organisatie (met Folkert Jensma)
  • Diversiteit/inclusiviteit
  • Vakontwikkeling (met Milou Vollebregt)

Medio januari 2024 gaat Rowan met zwangerschapsverlof. Frans Pasma is waarnemend vicevoorzitter tijdens haar verlof.

Wat is je motivatie voor je functie in het bestuur?

‘Ik wil mijn netwerk inzetten om een bredere groep journalisten en makers aan te trekken. Voordat ik lid werd, was ik me er als programmamaker helemaal niet bewust van dat ik me bij de NVJ kon aansluiten. En belangrijker: wat ik eraan zou hebben. Volgens mij is er nog een wereld te winnen aan jonge en non-traditionele journalisten en makers. Zeker nu.’

Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je?

‘Innovatie en inclusie vind ik hierin zeer belangrijk, maar ook de manier hoe we als journalisten en makers omgaan met filterbubbels en nepnieuws. Wat kan de NVJ bijvoorbeeld nog meer betekenen voor de veiligheid van journalisten in een wereld die hen steeds meer wantrouwt? Ik maak me in het bestuur ook hard voor vrouwelijke journalisten en makers. Uit de enquête en het onderzoek dat we naar aanleiding van een bezoek aan de EFJ hebben gedaan, blijkt ook hoe belangrijk het is om voor deze groep beleid te ontwikkelen.

Daarnaast vraag ik vaak aandacht voor starters en studenten in de journalistiek. Er is nog weinig traditioneel aan hoe we journalistiek bedrijven. De rol van de journalist en de (financiële en maatschappelijke) waardering is aan verandering onderhevig. Dat vraagt van de NVJ een (pro)actieve rol, scherp zijn op hoe we journalisten en makers hierin ondersteunen.’

Foto: Ruben Philipse