Yolanda Pattiasina

Jurist

Yolanda Pattiasina (1959) is vanaf 2002 jurist bij de NVJ. Yolanda studeerde Andragologie met als afstudeerrichting Maatschappelijke hulpverlening en Rechtsgeleerdheid met als specialisatie Sociaal zekerheidsrecht. Na haar studie werkte ze op de kunstredactie van NRC Handelsblad waar ze onder meer verantwoordelijk was voor de boekenrubriek ‘Pas verschenen’. Met betrekking tot de juridische dienstverlening is zij een generalist. Zij behandelt niet alleen arbeidsrechtelijke kwesties maar ook zaken op het gebied van auteursrecht en intellectuele eigendom. In het werken bij de NVJ komen voor haar alle aspecten van eerdere activiteiten samen.